43-70 sz. Határozatok - 2020. április

2020. május 1., péntek

 

Szám HATÁROZAT
70 „A hivatásos nevelőszülők felmérésével, felkészítésével, nyomonkövetésével foglalkozó részleg” szociális szolgáltatás szervezeti és működési Szabályzat jóváhagyására vonatkozóan
69 Az „Elhelyezéses személyek/családok felmérésével, felkészítésével, nyomonkövetésével foglalkozó részleg” szociális szolgáltatás szervezeti és működési Szabályzat jóváhagyására vonatkozóan
68 Kovászna megye tanácsának a 150/2019-es számú határozat mellékletének a módósítására és kíegészitésére vonatkozóan, amely a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, a ,,Bodzafordulói Fogyatékos Gyermekek Fejlesztési Központ,, létrehozására valamint ennek Szervezeti és működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozik
67 a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, Kovászna megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatások 2020-as évi cselekvési tervének jóváhagyására
66 a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 210/2019-es számú Határozat  2. számú melléklet módosításának jóváhagyására vonatkozóan
65 A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 82/2016-os számú Kovászna Megyei Tanácshatározat, 6-os és 27-es számú mellékleteinek a kiegészítésének és módosításának jóváhagyása
64 a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részvételének jóváhagyására, a 2020-as évre, „Az autók országos állományának a felújítását ösztönző 2020-2024 programban
63 Kovászna Megye részvételének a jóváhagyására az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 2020-2024 Programban, a 2020-as évben
62 a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó Tüdőkórház épületének felépítése beruházás Fogalmi jegyzetének és Tervezési témakörének jóváhagyásáról
61 az Egyedi jóváhagyási bizottság létrehozásáról a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Főépítész szervezeti egységében
60 a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság kezelési jogának visszavonásáról a Kovászna megye közvagyonában lévő, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Tulipán utca 4 sz., 39-es th, A lépcs. 12-es lakrész alatti tömbházlakás-ingatlant illetően
59 a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Vezetőtanácsa megüresedett tagsági helyei betöltésére szervezett kiválasztási eljárás elindításáról
58 a Kórház régi épületének főjavítási munkálatai, modernizálása és kibővítése beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
57 a Székely Nemzeti Múzeum kezelési jogának visszavonásáról a Kovászna megye közvagyonában lévő, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Csíki utca 15 szám alatti ingatlant illetően
56 a Komandói Szabadidő Központ felépítése P+1E+M beruházás keretében elkészült új építkezések kezelési jogának átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola számára
55 a Kovászna megye közvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa kezelésében lévő, Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, Szabadság utcai ingatlan kezelési jogának átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola számára
54 Kovászna Megye Tanácsának, a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2018/211-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására
53 Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2019/175-ös számú határozata 2-es számú
mellékletének módosítására
52 a Kovászna megyei Út és Híd Részvénytársaság költségvetésének jóváhagyásáról a 2020-as évre
51 a 2019 évi költségvetés végrehajtási számláira és az éves pénzügyi mérlegre vonatkozóan
50 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének kiigazítására
49 A COVID-19 általi megbetegedések megelőzése tevékenység megvalósítása céljából Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül és a Sepsiszentgyörgyi Vérátömlesztési Központ között megkötött társulás jóváhagyásáról
48 a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 2020. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyásáról szóló 2020/30-as számú határozat életbeültetésének megszűnésére
47 Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú, utólagosan kiegészített határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére
46 Kovászna megye és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola között megkötött 2007.11.09/263-as számú Kezelési szerződés kiegészítésére
45 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének kiigazítására
44 Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság társulásának jóváhagyásáról A COVID-19 Kovászna megyei elterjedésének megelőzése – az állampolgárok biztonsága, a családorvosok biztonsága tevékenység megvalósítása céljából
43 Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú határozat mellékletének kiegészítésére

 

Hírek