Itt vagy: » Tevékenység » Összehívó

Összehívó

 

Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2021/23-as számú Rendelete előírásainak megfelelően

 

Összehívják
Kovászna Megye Tanácsát soros ülésre

2021. február 25-én, 12 órára,
amelyet online tartunk a ZOOM program segítségével,
a következő napirendi tervezettel:

 

 1. Határozattervezetek
 1. a Kovászna megye, Maksa községben, állami közvagyonban és az Ifjúsági- és Sportminisztérium keretében működő Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság vagyonkezelésében található egyes ingatlanok Kovászna Megye közvagyonába való áthelyezési kezdeményezésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Szabadság tér 4 szám alatti, állami közvagyonban és a Belügyminisztérium keretében működő Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal vagyonkezelésében található ingatlan – B1 épülettest, a hozzátartozó területtel - Kovászna Megye közvagyonába való áthelyezési kezdeményezésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Szabadság tér 4 szám alatti, állami közvagyonban és a Belügyminisztérium keretében működő Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal vagyonkezelésében található ingatlan – B2 épülettest - Kovászna Megye közvagyonába való áthelyezési kezdeményezésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Gábor Áron utca 1 szám alatti, állami közvagyonban és a Kovászna Megyei Metrológiai Hivatal, illetve a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vagyonkezelésében található IV A és IV B számú lakrészek Kovászna Megye közvagyonába való áthelyezési kezdeményezésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. egy, Kovászna Megye közvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő 2626 nm-es terület vagyonkezelési jogának áthelyezéséről a Szállításügyi és Infrastrukturális Minisztérium vagyonkezelésébe;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. A Tüdőkórház épületének építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás megvalósítása céljából a beruházási helyszín területének átadásáról a Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére az Országos Beruházási Ügynökségen keresztül, valamint a megfelelő körülmények biztosításáról szóló 2020/136-os számú határozat kiegészítésére;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Sepsikőröspatak 23542-es számú telekkönyvön, Kovászna Megye magánvagyonában szereplő ingatlan áthelyezéséről Kovászna Megye közvagyonába;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. által a megyei utak nyári karbantartási munkálatok és szolgáltatások elvégzésének közvetlen megbízására vonatkozóan a 2021-es évben;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. Trăistaru Lucian megyei rendőrfőfelügyelő úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint egy új tag kinevezésének jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I és III-as szakbizottság

 

 1. egy tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 5-ös számú kiegészítő okirata jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. Kovászna Megye Tanácsa 2019/12-es számú Határozata 2-es számú mellékletének módosítására, a Közigazgatás foglalkozási család keretén belül, Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusánál és az alárendelt közszolgáltatásoknál a köztisztviselői és szerződéses alkalmazotti tisztségek alapfizetéseinek a meghatározására vonatkozóan;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I, II és IV-es szakbizottság

 

 1. Kovászna Megye Tanácsa 2020/133-as számú Határozata mellékletének módosítására, Kovászna Megye Tanácsa Szevezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

 1. Más anyagok
 1. Kiértékelési jelentés a 2001/544-es számú törvény alkalmazásáról a 2020-as évben;

Bemutatják:  I-VI szakbizottságnak

 

 1. Jelentés a Kovászna Megye Tanácsához intézett beadványok megoldási módjáról a 2020-as év II. félévében;

Bemutatják:  I-VI szakbizottságnak

 

 1. Kovászna megye tanácsának 2020-as évi beszámolója az 52/2003 döntéshozatali átláthatóságáról szóló törvény alkalmazásáról;

Bemutatják:  I-VI szakbizottságnak

 

 1. Tájékoztatási jelentés a 2020-as. év folyamán az egészségügyi egységekben hagyott gyerekek helyzetére vonatkozóan;

Bemutatják:  I, II és IV szakbizottságnak

 

 1. A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat 2020-as évi tevékenységi beszámolója;

Bemutatják:  I-VI szakbizottságnak

 

 1. Különfélék

 

Az ülés nyilvános és a facebook live-on követhető.

 

Hírek