Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 181/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 27 iunie 2022, ora 1200
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul “Reabilitarea Castelului Miko” la apelul de proiecte Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția I1 –Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea /reabilitarea siturilor turistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT, ediția a VII-a” – 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a noilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații capitale și transformarea podului în mansardă la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18B, județul Covasna”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna;

Inițiator: Jakab István-Barna, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți