Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 221/2024,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 5 iunie 2024, ora 12,00
care va avea loc on-line pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu proiectul “Dotarea Laboratorului de anatomie-patologică a Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe” în cadrul Programului Sănătate, Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), Acțiunea A. ONCOLOGIE – d) Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică din cadrul unităților sanitare publice pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat, Apel nr. PS/325/PS_P7/OP4/RSO4.5/PS_P7_RSO4.5_A12;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire” la Centrul de Educație a Adulților Arcuș;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I, II și III

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate:I, II și IV

 

II. Alte materiale:

1. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2024;

Se prezintă de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului comisiilor de specialitate: I-VI

 

III. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți