Consiliul Județean Covasna

Consiliul judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Judeţul Covasna este împărţit în 45 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 comune. Reşedinţa de judeţ se află la Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4.Proiecte C.J.
Joi, 13 august 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2019 finanțarea din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Urbanism
Vineri, 29 ianuarie 2021

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției. 

Carieră - Posturi scoase la concurs
Luni, 23 noiembrie 2020

În baza Legii nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, asumându-ne excepția prevăzută de art. II din actul normativ mai sus menționat,

 

În conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că dorim să organizăm concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean.

Relații externe
Obiectivul nostru este să intrăm în circuitul turistic naţional
Marți, 13 martie 2018

La Târgul Internațional de Turism de la Berlin (ITB Berlin) ce s-a desfăşurat în perioada 7–11 martie a.c., Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna a promovat judeţul Covasna. La cel mai mare si important târg de turism internaţional din lume au participat 10.000 de expozanţi reprezentând 180 de ţări de pe 5 continente şi un număr de 160.000 de vizitatori

Noutăți