Sunteți aici: » Despre instituție » Inst. subordonate » Învățământ

Învățământ

Școala Populară de Arte și Meserii
Vineri, 29 ianuarie 2021

Centrul educațional își desfășoară activitatea în trei domenii: educația artistică, educația adulților și taberele, punând un accent deosebit pe conservarea tradițiilor și a culturii populare, pe păstrarea și diseminarea valorilor spirituale și pe crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală.

 

Şcoala Specială Sfântu Gheorghe şcolarizează copii care necesită cerinţe educative speciale și urmăreşte prin întreaga sa activitate egalizarea şanselor educaţionale şi integrarea socio-profesională a elevilor.

Noutăți