Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Alte documente

Alte documente

 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2023 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură cu dreptul de folosință asupra unui imobil pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Informarea comunicată Instituției Prefectului – Județul Covasna nr. 1576/08.02.2023 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a Drumuri şi Poduri S.A. nr. 3/2023

Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1901/09.03.2023 referitor la proiectul de hotărâre a consiliului județean privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.


Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna


Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 3/2021 privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Covasna, 2020-2025

Anexă - Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna, 2020-2025


 

ALEGERI LOCALE 2020

 

Actele Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 15 - Județul Covasna:

Adresa de înaintare privind documentele de candidatură

Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru CONSILIUL JUDEȚEAN la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Publicat pe site la 02.10.2020, ora 14,00.


Încheierea Tribunalului Covasna din data de 15 octombrie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 1023/119/2020, prin care a fost validat mandatul domului Tamás Sándor pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Covasna


 
 Alte documente:

Sentința civilă nr. 1093/11.10.2019 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 19/R/2020 a Curții de Apel Brașov - publicat la 21.02.2020, ora 12,30

Sentința civilă nr. 1127/25.10.2019 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 93/R/2020 a Curții de Apel Brașov - publicat la 05.05.2020, ora 12,30

Sentința civilă nr. 580/10.07.2020 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 773/R/2020 a Curții de Apel Brașov - publicat la 11.02.2021, ora 10,30

Sentința civilă nr. 584/10.07.2020 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 848/R/2020 a Curții de Apel Brașov - publicat la 11.02.2021, ora 10,30

Sentința civilă nr. 583/10.07.2020 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 998/R/17.12.2020 a Curții de Apel Brașov - publicat la 05.03.2021, ora 10,30

Sentința civilă nr. 840/16.10.2020 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 97/R/11.02.2021 a Curții de Apel Brașov - publicat la 22.04.2021, ora 10,30

Sentința civilă nr. 919/13.11.2020 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 215/R/25.03.2021 a Curții de Apel Brașov - publicat la 10.06.2021, ora 10,53

Sentința civilă nr. 509/28.05.2021 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 643/R/26.10.2021 a Curții de Apel Brașov - publicat la 13.01.2022, ora 14,53

Sentința civilă nr. 646/25.06.2021 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 645/R/2021 a Curții de Apel Brașov - publicat la 18.01.2022, ora 15,25

Sentința civilă nr. 96/11.02.2022 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 654/R/2022 a Curții de Apel Brașov - publicat la 11.07.2022, ora 11,20

Sentința civilă nr. 694/15.09.2023 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 162/R/2024 a Curții de Apel Brașov - publicat la 10.04.2024, ora 10,20


 

Noutăți