88-97 sz. Határozatok - 2020. június

2020. június 30., kedd

 

Szám. Határozat
97 Kovászna Megye Tanácsa 2019/147-es számú Határozata 2-es számú mellékletének kiegészítésére, a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Műszaki-gazdasági bizottság újjászervezésére és működésére vonatkozóan
96 Kovászna megye képviselőjének a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. vezetőtanácsába való kiválasztási bizottság végső jelentésének jóváhagyásáról, valamint Kovászna megye képviselőinek meghatalmazásáról a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Részvényesi Közgyűlésébe a kiválasztási eljárás után javasolt vezetőtanácsi tag kinevezésére
95 a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípiumban a Sepsiszentgyörgy 39735-ös számú telekkönyvön szereplő, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában található ingatlan ingyenes jogcímen Kovászna megye közvagyonába történő átadásának jóváhagyásáról
94 Pieleanu Ion Tudorel megyei rendőrfőfelügyelő úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint egy új tag kinevezésének jóváhagyására
93 Kovászna Megye Tanácsa 2019/79-es számú Határozata 1-es cikkelyének módosítására, a „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról”,  beruházási célkitűzés esetében azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak
92 „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról” beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló   2017/38-as számú Határozat 2-es számú mellékletének a módosítására
91 Két családi ház építése/területrendezés 12 fogyatékkal élő gyermek számára beruházás megvalósíthatósági tanulmány fázisban levő műszaki-gazdasági dokumentációjának és a főbb műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról
90 Kovászna Megye Tanácsa 2018/51-es számú Határozatának módosítására, Kovászna megye résztvételének jóváhagyására vonatkozóan „A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése” pályázattal a 2014-2020 - as Regionális Operativ Program 8-as Főtengelye, 8.2 – Sajátos célkitűzése – A kórházi sürgősségi ellátások hatékonyságának és minőségének a javítása, B Művelet – Sürgősségi eseteket fogadó egységek, keretén belül
89 A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás korszerűsített összesített költségtételeinek, és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
88 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-es évi költségvetésének kiigazítására

Hírek