Itt vagy: » A megyéről » Külkapcsolatok » Európai érdekképviselet

Európai érdekképviselet

 

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa

 

Az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa az Európa Tanács 1994-ben létrehozott tanácsadó szerve.

A Kongresszus a helyi és regionális önkormányzatok választott képviselőiből tevődik össze, 324 tagja van 47 országból, mandátumuk négy évre szól. A nemzeti delegációknak minden tagország esetében képviselniük kell a helyi és regionális önkormányzatok különböző típusait, és tükrözniük kell a politikai erőviszonyokat. A kongresszusnak két háza van: a Helyi Önkormányzatok Kamarája és a Régiók Kamarája. A romániai delegáció tíz rendes tagból és tíz póttagból áll; öt tag a Helyi Önkormányzatok Kamarájában, öt tag pedig a Régiók Kamarájában.

Különleges jelentőséggel bírt a 2018 májusában Bálványoson megszervezett nemzetközi konferencia és bizottsági ülés, amely egy számunkra rendkívül fontos témáról szólt: a nyelvhasználati kérdésekről a helyi és regionális önkormányzatokban.  

A Kongresszus elsődleges célja, hogy biztosítsa a helyi és regionális önkormányzatok részvételét az európai egységesítés folyamatában, feladata, hogy támogassa a helyi és regionális szintű demokratikus struktúrák működését, és erősítse a szomszédos államok és a régiók közötti együttműködést Európa-szerte. Az önkormányzatokat érintő elvi kérdések mellett hatáskörébe tartoznak a vidék- és városfejlesztés, a környezetvédelem, a kultúra, az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy bizonyos vonatkozásai is.

A Kongresszus együttműködési megállapodás keretében szorosan együttműködik a Régiók Bizottságával.

Ezen az édekképviseleten keresztül sikerült mint Brüsszelben mint pedig Strassbourgban kulturális és idegenforgalmi bemutatókat szervezni, népszerűsíteni régiónkat (2010, 2019).

Bővebb információ a Kongresszusról: www.coe.int

 

 

Európai Régiók Gyűlése (ERGY)

 

Az 1985-ben alapított Európai Régiók Gyűlése az európai régiók legnagyobb független szervezete, mely 35 ország régióit valamint interregionális szervezeteit foglalja magába. A szervezet feladatai közé tartozik a szubszidiaritás és regionális demokrácia elveinek támogatása, a régiók politikai befolyásának növelése az európai intézményeken belül, és támogatásuk az unió bővítési és globalizációs folyamatában, valamint az interregionális együttműködések elősegítése Európán belül és azon kívül is.

Kovászna megye 1997 óta tagja a szervezetnek és sok pályázati programban vett részt, szakmai továbbképzéseket szervezett és nemzetközi konferenciáknak adott helyszínt.

A főigazgatóság székhelye Strasbourg (F), kihelyezett irodák Brüsszelben (B) és Gyulafehérváron  (RO) működnek.

2020 márciusában az ERGY Tavaszi Plenáris Ülését Kovásznára szerveztük, amely a Covid-19 járvány miatt sajnos elmaradt.

Bővebben az AER-ről:  http://www.aer.eu/

Hírek