Itt vagy: » Hírek » Iktatták Strasbourgban a háromszéki civilek petícióját

Iktatták Strasbourgban a háromszéki civilek petícióját

2017. június 16., péntek

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusánál pénteken iktatta Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke azt a petíciót, amelyet több mint 150 háromszéki civil szervezet és történelmi egyházi képviselő írt alá

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusánál pénteken iktatta Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke azt a petíciót, amelyet több mint 150 háromszéki civil szervezet és történelmi egyházi képviselő írt alá.

A petícióban a civilek az ellen tiltakoznak, hogy a Kovászna megyei prefektus idén megvétózta a megyei önkormányzat által használt kétnyelvű pályázati űrlapot. A most iktatott dokumentumban rámutatnak, hogy "Kovászna megye prefektusa semmibe vette az Európa Tanács által 1992-ben elfogadott Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájába foglalt előírásokat, a Charta 25 éves évfordulóján, pontosan 10 évvel azt követően, hogy azt Románia is a 2007/282-es számú törvénnyel elfogadta. (...) Semmibe veszi a nemzeti kisebbségek azon jogát, hogy anyanyelvüket használhassák a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban".

Tamás Sándor, a Kovászna Megye Tanácsa elnöke elmondta, támogatják a háromszéki civil szervezeteket ebben az ügyben, hiszen közös európai cél, hogy a kisebbségek szabadon használhassák anyanyelvüket az élet minden területén. "Minden alkalmat, minden lehetőséget megragadunk, hogy hallassuk hangunkat, hogy nemzetközi fórumokon is elmondjuk: az ilyen sorozatos visszaélések esetében az egyedüli megoldás, ha a román mellett a magyar is hivatalos nyelv lesz Székelyföldön. Fontos leszögezni, hogy mi nem a román nyelv használata ellen, hanem a magyar nyelv használata mellett kampányolunk, egy kétnyelvű űrlap pedig mindenki számára méltányos és bevett európai gyakorlat, amit szeretnénk mi is Székelyföldön bevezetni" – hangsúlyozta a tanácselnök.

Grüman Róbert alelnök, az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának tagja emlékeztetett, a Románia által tíz éve elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája világosan leszögezi, hogy a hatóságoknak és intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti kisebbségek írásban és szóban is használni tudják nyelvüket. "Az elmúlt években a megyei önkormányzat támogatását kétnyelvű űrlapon lehetett igényelni, korábban tehát ez nem zavarta a kormány Kovászna megyei képviselőjét. Egyértelmű és nem különféleképpen értelmezhető törvényekre van szükség, amely a kétnyelvűség alkalmazását szabályozza, ezért is fontos, hogy a háromszéki civil szervezetek az Európa Tanácshoz fordultak kérésükkel" – mutatott rá az alelnök.

A háromszéki civilek petíciója az októberi plenáris ülés előtt kerül a kongresszus vezetőtanácsának asztalára, ezt követően születik döntés, hogy melyik bizottság hatásköre ezt a kérdést megvitatni. A dokumentumot korábban átadták Magyar Annának, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa alelnökének is, aki a kongresszus által készített Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt előírások megvalósításáról szóló jelentés raportőreként május 8-án látogatott Háromszékre.

Hírek