Itt vagy: » Hírek » Kastély Erdélyben konferencia Árkoson

Kastély Erdélyben konferencia Árkoson

2017. április 22., szombat

Gyakorlati útmutató segítheti a háromszéki kúria és kastély tulajdonosok munkáját

Minél több kúriát visszahozni a körforgásba, alternatív utat biztosítani a fenntarthatóvá váló, művészettörténeti szempontból is igen érdekes erdélyi kastélyoknak – ilyen és ehhez hasonló előadások hangzottak el a kastélyok gazdasági és társadalmi szerepéről a Turizmus Éve Háromszéken rendezvénysorozat keretén belül a Szentkereszty-kastélyban április 22-én, szombaton megtartott Kastély Erdélyben konferencián, amelyet a PONT Csoport és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület szervezett.

A Kastély Erdélyben program célja egy olyan stratégia és hálózat kialakítása, amely az erdélyi kastélyok és kúriák hosszútávú gazdasági és társadalmi fenntartható hasznosítását szolgálja. Mindez helyi és regionális szintű tervezéssel, a műemléképületek restaurálására és revitalizációjára fordítható alternatív forrásbevonási lehetőségek felkutatásával, egy információs és szakértői hálózat, illetve egy támogató közösség kiépítése által valósítható meg. Ennek a folyamatnak az első mérföldköve a 2016. júniusában elkészült Stratégia, amely az erdélyi kastélyok és kúriák revitalizációjára kínál fenntartható fejlesztési modelleket és megoldásokat. A program következő fázisaként sor kerül ennek a stratégiának a gyakorlati alkalmazására, mégpedig a vargyasi Daniel-kastély (Kovászna megye) és az alsórákosi Sükösd-Bethlen várkastély (Brassó megye) esetében — részletezte köszöntőbeszédében Balázsi-Pál Ágnes, a PONT Csoport ügyvezető igazgatója.

Bánffy Farkas, a Kastély Erdélyben program szakértője a konferencián kiemelte, a tavaly szeptembertől működő Kastély Erdélyben Koalíciót jelenleg 18 erdélyi kastély és kúria tulajdonosa, illetve működtetője alkotja, koordinálását pedig a PONT Csoport bonyolítja szakértők együttműködésével. A kezdeményezők április végéig bővíteni szeretnék a koalíciót.

Háromszék joggal nevezhető a kúriák, udvarházak és kastélyok földjének, hiszen összesen 165 ilyen jellegű épülettel büszkélkedik a térség. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a konferencián elmondott köszöntőjében megfogalmazta, Háromszék nem fog magyarországi és más térségbeli kastélyokkal versenyezni, de élen jár a kúriák és kastélyok számát illetően Erdélyben, a Kárpárt-medencében. 

„2017 a Turizmus Éve Háromszéken, amelyben többek között kiemelt figyelmet fordítunk a gazdasági és turisztikai potenciált tartalmazó nemesi turizmusra. Számunkra természetes a kastélyturizmus, hiszen felismertük, hogy az idelátogató román turisták, véleményformálók számára, akik 90 százalékát jelentik az idelátogató turistáknak, milyen nagy szenzációt jelent az épített örökségeink meglátogatása. Meggyőződésem, hogy a turizmus piac alapú vállalkozás. Nekünk önkormányzati képviselőknek pedig feladatunk, hogy mindezt infrastruktúrával segítsük.” Az elnök szerint a meglévő értékeket össze kell kapcsolni valamilyen tevékenységgel. Erre jó példa a Bodok község és a megyei önkormányzat által megvásárolt oltszemi Mikó-kastély, amelyet idén nemzetközi fogathajtó versennyel kapcsolnak össze, de a lehetőségek tárháza bő, hiszem múzeumot, kastélyszállót, akár éttermet lehet működtetni, ezáltal megóvni az épületet és bevonni a turisztikai körforgásba.

Tamás Sándor javaslatot fogalmazott meg a konferencia szervezőinek: „Érdemes lenne az eddigi tapasztalatokat összegyűjtve egy gyakorlati útmutatót készíteni elsősorban a magánszemélyeknek, kastély és udvarház tulajdonosoknak ezen épített örökségek felújítását és kihasználtságát illetően, érzékenyebbé téve a helyi közösségeket is a téma iránt, esetleg kedvezményes adókat biztosítani a tulajdonosoknak.”

Erwin Șimșenshon, a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztériumának államtitkára az eseményen átadva Ionuț Vulpescu kulturális miniszter üdvözletét, kihangsúlyozta, a minisztérium gazdaságilag kiemelten támogatja a nemzetközi és kulturális örökségek revitalizációját és konzerválását. Hozzátette, a PONT Csoport projektje rendkívül fontos, hiszen a projekt keretén belül elért eredmények alapján olyan közérdekű politikák és programok születhetnek, amelyek e politikák végrehajtását finanszírozzák. Ugyanakkor növekedni fog az alternatív források vonzására való képesség, mivel a PONT Csoport egy alapos módszertant dolgozott ki a magánszektorból és a közösségből származó források tekintetében.

Kovászna megye turisztikai brandjét az elmúlt két évben a kúriákra építette a megyei önkormányzat és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke Kastélyok és kúriák a háromszéki turizmusban című előadásában kiemelte, jól működik a tavaly elindított, a megyét népszerűsítő innovatív tevékenység: „Răzvan Pascu turisztikai szakemberrel partnerségben bukaresti újságírókat és bloggereket hívtunk a térségbe, amelynek eredményeként az elmúlt két évben 120 szakember írt pozitív vonatkozású cikkeket a térség turisztikai potenciáljáról a központi sajtóban és közösségi oldalaikon, melyek megtalálhatóak a #ViziteazaCovasna, #IrányHáromszék  kulcsszavak alatt a facebookon. Célunk, hogy nemcsak belföldi, hanem nemzetközi sajtó is a megye turisztikai adottságairól írjon, jó példa erre a kínai hírügynökség által is közzétett, minket népszerűsítő írás a Míves Házban szervezett sepsiszentgyörgyi tojásíró maratonról.”

A Kastély Erdélyben konferencián Irina Iămăndescu, az Országos Örökségvédelmi Intézet a kulturális örökség felmérésének jelenlegi állapotáról és perspektíváiról beszélt, Rácz Lilla, turisztikai és marketing szakértő pedig Erdővidék vs. Woodland: lehet izgalmas Alsórákos, Vargyas és a teljes térség? címmel tartott előadást. Constantinescu Krisztina, ügyvéd a háromszéki kúriák fenntarthatóságára kínált megoldásokat, Farkas András, a PONT Csoport alapító tagja az alsórákosi és vargyasi kastélyformuláról beszélt. Fehér János, művészettörténész az alsórákosi Sükösd-Bethlen és a vargyasi Daniel kastély művészeti értékeit mutatta be, Kádár Petra, a PONT Csoport munkatársa a Kastély Erdélyben webshopot ismertette.

A konferencia második felében szekcióbeszélgetéseket tartottak az erdélyi kastélyok gazdasági fejlesztési modelljei és a kulturális örökség turisztikai apportja témában.

 

Hírek