Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/138 számú HATÁROZAT egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe

2010/138 számú HATÁROZAT egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 6-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/138 számú HATÁROZAT
egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. Október 6-i soros ülésén egybegyűlve,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,
 
látva a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakjelentését,
figyelembe véve a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvényt és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (1). bekezdésének „f” betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyását, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság – Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe.
2. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát a terület és az ingatlan jelenlegi rendeltetését megtartani, az 1. szakasz értelmében, turisztikai tevékenységek lebonyolítására fiataloknak és iskolai táborok szervezésére.
3. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát az említett ingatlanok karbantartására, korszerűsítésére és betartja a minőségi szabványokat.
4. szakasz – (1) Az átadás-átvétel jegyzőkönyv alapján történik, az átadás pillanatában érvényes leltári értékkel, a kormányhatározat megjelenésétől számított 30 napon belül.
(2) Az átvétel után Kovászna Megye Tanácsa aktualizálja a leltári értékeket.
(3) Az ingatlanokkal együtt a leltári tárgyak valamint az alapeszközök is átadásra kerülnek.
5. szakasz – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közli az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium felé, annak érdekében, hogy a kormányhatározat megszülessen. 
6. szakasz– Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Kovászna Megye Tanácsának Jogi és Közigazgatási Igazgatóságát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 6.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám:          /2010. október___________
 
INDOKLÁS
egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Jelenleg a Szabadidőközpontok megszervezését és igazgatását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium látja el.
Kiindulva azon szükségletből, amely szerint növelni kell a megyei önkormányzatok szerepét az ifjúsági és sport tevékenységek fejlődésében és támogatásában, valamint a sport struktúrák autonómiáját és az ifjúsági szervezetek megerősítését, a helyi szinten történő szervezések és fejlesztések kimagaslóan fontosak.
Egy ingatlan állami magánvagyonból és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe való átadásának pozitív hatása van.
Jelenleg Kovászna megyében 5 szabadidőközpontot tartanak számon. Ezek a következőek: Besenyői Szabadidőközpont, Uzonka fürdői Szabadidőközpont, Krasznai Szabadidőközpont, Komandói Szabadidőközpont, Zabolai Csipkés Szabadidőközpont.
Figyelembe véve a fent említett indokokat, kérem a határozat-tervezet jóváhagyását, ezen ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 4-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek