2011

2011. december 13., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyására

2011. december 13., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 szeptember 29-én összeült soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja, „A Képtár belső átépítése” beavatkozási munkálatok műszaki gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását,

2011. december 13., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, DEMETER János úrnak indoklását Kovászna megye mint alapító tag a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás Egyesület megalakulásában való részvétel jóváhagyására

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában,

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadására vonatkozó kérés ügyében

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére,

2011. november 15., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es határozat 3-as és 4-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2011. november 14., hétfőKovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyását javasló indoklását,
2011. november 14., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadását javasló indoklását,

2011. november 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos indoklását, amely Kovászna Megye Tanácsa 2008/204-es számú határozatának módosítását illeti,

2011. november 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a Nekik is jár egy esély! című pályázatban való részvételének jóváhagyására vonatkozóan,

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i rendes ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. augusztus 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy pénzösszeg kiutalására a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapból, az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára;

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 8-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna Megye Tanácsának a Gazdasági Versenyképesség Növelése Szektoriális Operatív Programban a „Kovászna megye integrált informatikai rendszere” című pályázattal való részvételéről szóló, utólagosan módosított 2008/178-as számú Határozat 2. szakaszának módosítását;

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 8-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást a 2010/127-es Határozat módosításáról,

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását;

2011. november 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. november 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. november 4., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. november 4., péntekKovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról,
2011. november 4., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről

2011. november 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében;

2011. november 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. november 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezésére vonatkozó indoklását,

2011. november 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Indoklását a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése 3.1 fő beavatkozási területen,

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására;

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Demeter János, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amely egy társulás létrehozásának jóváhagyásáról szól, Kovászna megye – Kovászna Megye Tanácsa által – és Maksa község között – Maksa község Helyi Tanácsa által – a Háromszéki Magyarok Emlékpark karbantartása és korszerűsítése érdekében

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Székely Nemzeti Múzeum tisztségjegyzékének jóváhagyását

Hírek