Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/140 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazításáról

2010/140 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 18-ai rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/140 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. október 18-ai rendkívüli ülésén,
elemezve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a Gazdasági Igazgatóság jelentését
 
illetve:
- az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
- a 2010/139-es számú Kovászna Megye Tanácsa Határozatát amely módosítja a 2010/69-es számú Megye Tanácsa Határozattal jóváhagyott Kovászna Megye Tanácsa és Szentkatolna község között létrejött partnerségi egyezményt, a hatolykai kezelőközpont újraépítésének befejezésére,
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 2E számú melléklet szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot és az érdekelt közintézményeket bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október18.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.:10459/2010.10.18
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2009-es évben
 
A főutalványozó megalapozott javaslata, melynek alapján a 2006/273-as helyi közpénzügyi törvény előírásai értelmében a tanács jóváhagyhatja a költségvetési év közbeni kiigazítását, a hagyományos népi fürdők korszerűsítésére és rehabilitációjára jóváhagyott összegek elosztásának változtatásával függ össze.
A 2010/70-es Megye Tanácsa Határozattal jóvá volt hagyva a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium által finanszírozott 2.000 ezer lejes összeg elosztása a hagyományos népi fürdők korszerűsítésére és rehabilitációjára.
Mivel a Kovászna Megye Tanácsa és Szentkatolna község között létrejött partnerségi egyezmény 1-es számú kiegészítő iratában megváltozott a hatolykai kezelőközpont újraépítésére eredetileg jóváhagyott 1.400 ezer lejes összeg 1773 ezer lejre, így szükségessé vált a beruházási jegyzék módosítása is.
Figyelembe véve, hogy a beruházási jegyzék része a költségvetésnek, és ezt a tanács döntéshozó szerve kell jóváhagyja, javasoljuk úgy a módosítások, mint a vele összefüggő határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek