Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/159 számú HATÁROZAT a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására

2010/159 számú HATÁROZAT a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozóan,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/159 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2010. október 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozóan,
 
figyelembe véve:
- a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését,
 
a következő előírásoknak megfelelően:
– a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú törvényt,
– 2006/288-as számú rendeletet, amely a gyermekjogvédelem keretén belül létező esetmenedzsment minimálisan kötelező szabványainak jóváhagyásáról szól,
– a 2006/448-as számú törvényt, amely a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozik, újra kiadott változatban, az utólagos módosításokkal,
– a szociális ellátási intézmények névjegyzékének és irányadó személyzeti összetételének, a szociális ellátási intézmények működési és szerkezeti keret-szabályzatának, valamint a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2003/68-as számú kormányrendelet előírásainak jóváhagyására vonatkozó 2005/539-es számú kormányhatározatot, az utólagos módosításokkal,
– a köztisztviselők statútumára vonatkozó 1999/188-as törvényt, újraközölt változatban, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
– a 2003/53-as számú törvényt, Munkatörvénykönyv, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
– a 2009/330-as számú törvényt, a közpénzekből fizetett személyzet egységes bérezésére vonatkozóan,
– a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározat mellékletének 1. szakaszának (3) bekezdését, az utólagos módosításokkal,
Kovászna Megye Tanácsának 2009/118-as számú határozatát, a Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2010-es évi stratégiájának jóváhagyására vonatkozóan,
 
– az ülésen elhangzottak, valamint
– az újraközölt, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakaszának 2. bekezdésének „c” betűje, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – 2010. november 1-től kezdődően, jóváhagyja a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítését, az 1-es mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – Ugyanazon dátummal jóváhagyja a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékét, a 2-es mellékletnek megfelelően.
3. szakasz – Az 1-es és a 2-es mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
4. szakasz – A jelen határozat érvénybe lépésével, érvényét veszti:
– Kovászna Megye Tanácsának 2009/121-es számú határozata, mely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítését és tisztségjegyzékét hagyja jóvá,
– Kovászna Megye Tanácsának 2010/101-es számú határozata, mely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékét hagyja jóvá, valamint minden más ellentétes rendelkezés.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
Ikt. sz.: 10.474/ 2010.10.18
 
INDOKLÁS
a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására
 
Figyelembe véve a következő előírásokat:
– a köztisztviselők statútumára vonatkozó 1999/188-as törvényt, újraközölt változatban, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
– a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú törvényt,
– a 2006/448-as számú törvényt, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozóan, újra kiadott változatban, az utólagos módosításokkal,
– 2006/288-as számú rendeletet, amely a gyermekjogvédelem keretén belül létező esetmenedzsment minimálisan kötelező szabványainak jóváhagyásáról szól,
– a 2009/330-as számú törvényt, a közpénzekből fizetett személyzet egységes bérezésére vonatkozóan,
– a 2010/23-as számú kormányrendeletet, a szociális szolgáltatások költségszabványainak a jóváhagyására vonatkozóan,
– Kovászna Megye Tanácsának a 2009/118-as számú Határozatát, a 2010-es évre a köztisztségek betöltési Tervének jóváhagyására vonatkozóan,
 
2010. november 1-től kezdődően, Kovászna Megye Tanácsa a 2009/150-es számú Határozata által jóváhagyott Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének keretén belül a következő változások javasoltak:
1) Köztisztviselők:
a) 3 állás átalakítása az osztályban való előbbre jutás következtében, a 2009/330-as számú törvénynek megfelelően:
– előadói állás, vezető szakmai fokozat 1-es fizetési lépcső (30 poz.) felügyelői állássá, fő szakmai fokozat 2-es fizetési lépcső,
– előadói állás, vezető szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső (66 poz.) felügyelői állássá, segéd szakmai fokozat 2-es fizetési lépcső
– előadói állás, segéd szakmai fokozat 1-es fizetési lépcső (78 poz.) felügyelői állássá, segéd szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső,
 
b) 3 állás átalakítása a szakmai fokozatban való előbbre jutás következtében, a 2009/330-as számú törvénynek megfelelően:
– felügyelői állás, fő szakmai fokozat 1-es fizetési lépcső (53 poz.) felügyelői állássá, vezető szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső,
– szakelőadói állás, segéd szakmai fokozat 1-es fizetési lépcső (77 poz.) szakelőadói állássá, fő szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső,
– felügyelői állás, fő szakmai fokozat 1-es fizetési lépcső (83 poz.) felügyelői állássá, vezető szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső,
 
c) egy gyakornok köztisztviselői állás átalakítása végleges köztisztviselői állássá, a törvény által előírt próbaidő leteltével, az értékelésen a megfelelő eredmények elérésével, az 1999/188-as számú törvénynek megfelelően, a következőképpen:
– felügyelői állás gyakornok szakmai fokozat (60 poz.) felügyelői állássá, segéd szakmai fokozat 3-as fizetési lépcső, a Gazdasági, pénzügyi és könyvelési iroda keretén belül.
 
II) Szerződéses személyzet
1). a) a 2010.07.26./16650-es számú átiratnak megfelelően, az előadói állás átalakítása, I/IA E/Szakelőadó (102 poz.) szakfelügyelői állásts IA E végzettség, a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt.
 
b) megváltozik A gyermekek egészségi, szellemi és lelki állapotát értékelő osztály összetétele:
– megszűnik: 1 kinetoterapeuta állás, 1 rekuperációs pedagógusi állás, ½ tanulási oktatói állás,
– 1 pszichopedagógus állás (próbaidős) átalakul egy ½ pszichopedagógus állássá (próbaidős),
– 3 szociális munkás állás létrehozása – E.
Ennek következtében megmarad a állások száma (6 állás).
 
2) A Kézdivásárhelyi 2-es számú Elhelyezési Központ keretén belül a következő változások javasoltak:
a) a ½ osztályvezetői állás átalakul – teljes állássá,
b) létrejön: – 1 szociális munkás állás – E,
             – 4 nevelői (pedagógus) állás,
c) megszűnik 1 ápolói állás,
így a állások száma 27,5 helyett 32 lesz, betartva ezáltal azt, hogy a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának a 60%-át teszi ki (48 gyermek, szabvány 1,5 gy/1 f, eredmény 32 személy) (117-148 poz.).
 
3) A Baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexum (régi IV. számú poz, az elkövetkezendőkben III. számú poz. )
Koordináló központ
Meglévő állások száma 5,5, javasolt 6,5. Létrejön 1 szociális munkás állás.
Családi ház 5, a szabványok szerint (12 gyermek, szabvány 1,8 gy/1 f, 6 személy), 6 állás javasolt. Létrejön 1 nevelői állás – E.
Nappali központ 3 meglévő állás, szabvány szerint (15 gyermek, szabvány 2,9gy/1 f, 5 személy), javasolt 3.
Rehabilitációs központ meglévő állások száma 4, szabvány szerint (12 gyermek, 3,3gy/1 f, 4 személy)
A fogyatékos gyermekek elhelyezési központja meglévő állások száma 8, szabvány szerint (12 gyermek, szabvány 1gy/1 f, tehát 12 személy), javasolt 8.
 
Jelenleg 25,5 állás van és a személyzeti szabványok szerint 27,5 állásnak kellene lenni. Javasolt 27,5 állás. (149-175,5 poz.)
Eszerint figyelembe vesszük a 80%-ot, illetve azt, hogy a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának a 60%-át teszi ki.
 
4) Az Oltszemi 6. számú Elhelyezési Központ (V. számú poz. az elkövetkezendőkben IV számú poz.), a következő módosításokkal:
(213.5 poz.) a tisztségjegyzékben, szakképzett munkás (karbantartás) IV szint, Á végzettség átalakul szakképzett munkássá (szakács) III, a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt.
(218.5 poz.) a tisztségjegyzékben, szakképzetlen munkás I szint, Á végzettség átalakul szakképzett munkássá (karbantartás) IV, a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt.
A meglévő állások száma – 33, a gyermekek száma 100. A szabványok értelmében (1 gyermek/1 alkalmazott), a szükséges állások száma 100 lenne, azonban annak következtében, hogy a gyermekek 50% a vakációk ideje alatt a családjukkal vannak, és csak az iskola ideje alatt tartózkodnak a központban, így a állások száma 50 kellene hogy legyen.
Bővül a állások száma:
 • 1 szociális munkás – E
 • 1 kinetoterapeuta – E
 • 1 ergoterápiás oktató – K
 • 2 egészségügyi asszisztens – PL/K
 • 1 szakképzett munkás (szakács) – Á
 • 1 takarító – Á
 • 1 mosónő – Á
 • 9 szaknevelő PL/Á, ennek következtében 50 állás lesz (176,5-225,5 poz.), így a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának a 60%-át teszi ki.
 
5) A Sürgősségi Elhelyezési Központ és gyermek telefonja (VI. számú poz. az elkövetkezendőkben V. számú)
A meglévő állások száma 10. A központ befogadó képessége 15 gyermek, gyakorlatilag azonban 15 – 20 gyermek van a központban. A szabványoknak megfelelően (1 gyermek/1 alkalmazott), a szükséges állások száma 15.
Bővül a állások száma (5):
 • 1 szociális munkás – E
 • 1 pszichológus – gyakorló – E
 • 1 egészségügyi asszisztens – PL/K
 • 1 szakképzett munkás (szakács) – Á
A szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának a 60%-át teszi ki.(poz. 226,5 – 240,5).
 
6) A “Székely Potsa” Rehabilitációs központ súlyosan fogyatékos gyermekek számára (VII számú átszerveződik és az elkövetkezendőkben VI. számú), a következő változásokon megy keresztül:
a) létrehozódik a Koordináló Központ a meglévő állások újraszervezésével, valamint 6 állás:
– osztályvezető – E II fokozat
– szociális munkás – E
– ½ orvos– E
– egészségügyi asszisztens – PL/K
– gondnok – K
– szakács – K
– ½ takarító – Á.
b) Rezidenciális Központ, befogadóképesség 12 hely, meglévő állások száma 6, a szabványok szerint 12 állás szükséges, és 6 új állás létrehozása javasolt (1 gyermek/1 alkalmazott).
c) Rehabilitációs Központ – a meglévő állások száma 12, a szabványok szerint 11 állás (33 – 40 gyermek, szabványok 3,3gy/1 f), javasolt 11.
– megszűnik egy egészségügyi asszisztensi állás.
d) Autisztikus/érzékelési zavarokban szenvedő gyermekek rehabilitációs Központja. Meglévő állások száma 10, a kővetkező változások javasoltak:
A “Székely Potsa” Rehabilitációs központnak súlyosan fogyatékos gyermekek számára lesz alárendelve és a tisztségjegyzékben a XI számú a VII számú alatt lesz átszervezve.
A következő állások lesznek áthelyezve:
1. a Központ keretén belül lévő osztályvezetői állás a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt áthelyeződik a “Székely Potsa” Rehabilitációs központ súlyosan fogyatékos gyermekek számára központba, így a megüresedett osztályvezetői állás megszűnik (241.5 poz.)
2. a szociális munkás állás a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt végleg áthelyeződik a Hivatásos nevelőszülői szolgáltatáshoz (93 poz.)
3. a szakfelügyelői állás a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt végleg áthelyeződik az Utógondozó központ 18 évet betöltött fiatalok részére központba (612 poz)
4. ½ főorvosi állás a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt áthelyeződik a “Székely Potsa” Rehabilitációs központ súlyosan fogyatékos gyermekek számára központba, így a megüresedett ½ főorvosi állás megszűnik (242 poz.)
5. létrehozódik egy ½ pszichopedagógusi állás (254.5 poz.)
A állások száma így 7 lesz, a haszonélvezők száma 23-25, szabvány szerint 7 (3,3 gyermek/1 alkalmazott), tehát be lesz tartva a szabvány által meghatározott 7 személy.
A komplexum keretén belül lévő állások száma így 30 lesz, ahogy azt a szabványok előírják (241,5-263,5 poz.). Ezáltal teljesíti a 80%-ot, illetve azt, hogy a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának a 60%-át teszi ki, a nappali, illetve a rezidenciális központok keretén belül.
 
7) A Sepsiszentgyörgyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum (a VIII számú átszerveződik és az elkövetkezendőkben VII. számú).
a) létrehozódik a Koordináló Központ a meglévő állások újraszervezésével, a következő összetételben:
– osztályvezető – E II fokozat
– gondnok – K
– pszichológus – próbaidős – E
– egészségügyi asszisztens – áthelyezve az Anyás központból
– szakképzett munkás (szakács) – áthelyezve az Anyás központból
– 2 szociális munkás állás – E újonnan létrehozott.
Az összes meglévő állások az átszervezés előtt – 1 állás, az átszervezés után 7 állás.
b) A Sepsiszentgyörgyi Anyás központban jelenleg 7 állás van, a következőképpen szerveződik át:
– az egészségügyi asszisztensi állás a személlyel együtt a Koordináló központba helyeződik át
– a szakképzett munkás állás (szakács) áthelyeződik a Koordináló központba.
Haszonélvezők száma: 4 anya + 4 gyermek, szabvány 0,8/1 alkalmazott, tehát 5 állás és 5 állás javasolt.
c) A Sepsiszentgyörgyi Nappali központ
Haszonélvezők száma 15 + 5, meglévő személyzet 3. Szabványok szerint 7, javasolt 4.
d) Családi típusú házak:
– egy állás átalakítása licenszvizsga promoválásának következtében, a 2009/330-as számú törvénynek megfelelően, az előadói állás + csapatvezető, K végzettségi szint IA (304,5 poz.) szakfelügyelői állástá + csapatvezető, E végzettségi szint, II szakmai fokozat, a 2009/330-as számú törvénynek megfelelően (személyek, akik középfokú végzettséggel vannak alkalmazva, és akik hosszú vagy rövid időtartamú felsőfokú tanulmányokat végeznek, azon szakterületen belül, ahol tevékenységüket folytatják). Az elvégzendő feladatok összetettsége megköveteli a felsőfokú végzettséget
– 1. számú Családi ház Sepsiszentgyörgy – meglévő 4 + 1, szükséges a szabványok szerint 6,6
– 2. számú Családi ház Sepsiszentgyörgy – meglévő 4 + 1, szükséges a szabványok szerint 6,6
– 3. számú Családi ház Sepsiszentgyörgy – meglévő 4 + 1, szükséges a szabványok szerint 6,6
– Illyefalvi Családi ház – meglévő 4 + 1, szükséges a szabványok szerint 6,6
– Bodzafordulói Családi ház – meglévő 4 + 1, szükséges a szabványok szerint 6,6
– A Csernátoni 1. és 2 számú Családi házak összevonódnak és a Csernátoni családi ház elnevezést kapja – meglévő 9 + 1, szükséges a szabványok szerint 13
Mindegyik háznál létrehozódik 1 nevelői állás – E. Ezáltal 6 állás/ház lesz és 12 állás a Csernátoni családi ház keretén belül.
A Csernátoni családi ház keretén belül a szakfelügyelői állás IA + csapatvezető átalakul osztályvezetővé (310.5 poz.), az előadói állás IA + csapatvezető átalakul szaknevelői állássá PL/K, létrehozódik egy nevelői állás – E (311.5 poz.) és egy gondnoki állás – K (312.5 poz.).
A komplexum keretén belül meglévő állások száma 46. A állások száma a szabványok szerint 57, javasolt 57 (271,5 – 327,5 poz.). Ezáltal figyelemmel van tartva a 80%, illetve az, hogy a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának 60%-át teszi ki és megegyezik az átszervezés utáni állások számával.
 
8) A Hivatásos nevelőszülők száma 191, a állások száma változatlan marad (a IX számú VIII számú lesz) (322,5-511,5 poz.)
 
9) A Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum (X számú IX. sz. lesz)
a) A Kézdivásárhelyi Koordináló Központban a meglévő állások száma 14, javasoljuk:
– az előadói állás átalakítása I/IA E/Szakelőadó (527 poz.) szakfelügyelői állássá, E végzettség IA
– áthelyeződik ½ szakorvosi állás – E a személlyel együtt a Kézdivásárhelyi rehabilitációs központból (520 poz.)
14,5 állás javasolt.
 
b) A családi típusú házak
A meglévő állások száma 27, a szabvány szerint – 35,5 állás, javasolt állások száma – 32, ennek következtében:
– Az Almási családi ház 4 + 1, szabvány szerint 6,6 (1,8 gyermek), javasolt 6
– Szentkereszty Stephanie családi ház 3, szabvány szerint 5 (1,2/1), javasolt 4
– A Sárfalvi családi ház 6 + 1, szabvány 8,6 (1,4/1), javasolt 8
– A Nyújtódi családi ház 6 + 1, szabvány 8,6 (1,4/1), javasolt 8
– Kézdivásárhelyi családi ház 4 + 1, szabvány 6,6 (1,8/1), javasolt 6
Mindegyik családi háznál létrehoznak egy-egy nevelői állást – E.
 
A Szentkereszty Stephanie családi ház keretén belül:
Az 543-as poz. Nagy Éva, figyelembe véve azon tényt, hogy a személy elvégezte a líceumi tanulmányait érettségi diplomával, az ápolói állás szaknevelői állássá alakul, K tanulmányi szint.
 
c) A Kézdivásárhelyi Rehabilitációs Központ keretén belül a meglévő állások száma 16. A szabványok szerint 12,5 állásra lenne szükség (kb. 36-40 haszonélvező 3,3 gyermek/1 alkalmazott). 12 állás javasolt.
– felszámolódik egy nevelői állás,
– áthelyeződik egy szociális munkás állás – E a Kézdivásárhelyi Nappali Központba,
– felszámolódik ½ pszichológusi állás – gyakorló,
– felszámolódik ½ pszichopedagógusi állás – gyakorló,
– felszámolódik ½ szakorvosi állás – E, és a ½ megmaradt állás a személlyel együtt áthelyeződik a Kézdivásárhelyi Koordináló központba.
d) A Kézdivásárhelyi Nappali Központ elhanyagolt gyermekeknek. Meglévő állások száma – 3, a szabványok szerint – 5 (15 gyermek, 2,9/1), javasolt 4. A rehabilitációs központ keretén belül lévő szociális munkás állás áthelyeződik.
 
e) A Kézdivásárhelyi Sürgősségi elhelyezési központ családon belüli erőszak áldozatainak. A meglévő állások száma 2, a szabványok szerint – 10 (6 gyermek, 0,8/1), javasolt 3, egy szociális munkás állás létrehozása – E.
 
f) A Foglalkoztatási terápiával való integrációs központ összeolvad a Sürgősségi központ és a felnőtt telefonjával és a Foglalkoztatási terápiával való integrációs központ név alatt fog működni – a állások száma – 6,5, a szabványok szerint – 7 (14 haszonélvező, 2/1), javasolt 6,5.
 
g) A Kézdivásárhelyi ellátó és kiszolgáló központ fogyatékkal élő személyeknek – átszerveződik.
A központ befogadó képessége 12 hellyel bővül. A meglévő állások száma – 7, a szabványok szerint – 17 (24 haszonélvező, 1,45/1), javasolt – 15, éspedig:
– 1 osztályvezető – E, II fokozat szakfelügyelői állás IA + csapatvezetői állás átalakul osztályvezetővé (591,5 poz.)
– 12 szaknevelői állás – PL/K
– 2 ápolónői állás – Á.
 
h) A Felnőtt fogyatékosok részére ambuláns neuromotorikus fejlesztést nyújtó központ – nem változik – 2,5 állás.
A Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum keretén belül lévő állások száma – 78,5, a szabványok szerint 90 kötelező, javasolt – 89,5 (519,5-608 poz.). Ezáltal figyelemmel van tartva a 80%, illetve az, hogy a szakképzett személyzet az összalkalmazottak számának 60%-át teszi ki.
 
10) Az Utógondozó központ 18 évet betöltött fiatalok részére (a XII számú X számú lesz)
Az I szakfelügyelői állás az Autisztikus/érzékelési zavarokban szenvedő gyermekek rehabilitációs Központjából a személlyel és az ezzel járó fizetési jogokkal együtt végleg áthelyeződik ezen központba. A állások száma 1-el nő, ezáltal 7 állás lesz (609-615 poz.).
 
11) Lemhényi Közösségi Szolgáltatási Komplexum – átszerveződik (a XIII számú XI lesz)
a) Koordináló központ – a meglévő személyzetből alakul meg – a állások száma 1 takarítói állással csökken.
b) A Szociális és egészségügyi szolgáltatás idősek számára változatlan marad.
c) Az idősek otthonában lévő állások száma változatlan marad. Szabványok szerint – 6 állás, meglévő – 6 állás (12 haszonélvező, 2/1).
Az átszervezés előtt meglévő állások száma 35, a szabványok szerint 34 állás szükséges (37 haszonélvező 1,3/1, 12 haszonélvező 2/1), javasolt 34 állás (616-649 poz.).
 
Megjegyzem, hogy ezen átalakításokkal változik a tisztségjegyzékben meglévő állások száma, 601-ről 649-re nő.
 
A fentiek jóváhagyása érdekében megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom a határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek