Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/104 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására

2011/104 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására

2011. október 25., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. június 30-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, a tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/104 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. június 30-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, a tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására vonatkozó indoklását,
- a gazdasági igazgatóság jelentését;
- a szakbizottságok jelentéseit,
 
illetve
- a művelődési intézmények létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó, 2006. évi 118. számú, utólagosan módosított és kiegészített Sürgősségi kormányrendeletet;
- a művelődési intézmények sajátos tevékenységének lebonyolítását meghatározó előírásokat jóváhagyó 2003. évi 2883-as Művelődési és Egyházügyi Miniszteri rendeletet;
- a Művelődési Minisztérium 1994. évi 1043-as és 1044-es rendeleteit;
- a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. évi 273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített törvényt;
- a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011.06.20/320-as számú, a Megyei Tanács iktatójában 2011.06.20/55913-es szám alatt bejegyzett átiratát;
 
a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (2) bekezdésének c) betűje, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján.
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolának a 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervét és tandíjait, az 1-es és 2-es számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és létszámkeretét a jelen határozat 3-as és 4-es melléklete szerint.
3. szakasz – Jelen határozat rendelkezései a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített Helyi Közigazgatási Törvény 49. szakaszának rendelkezései alapján lépnek érvénybe.
4. szakasz – Az 1–4-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
5. szakasz – (1) Jelen határozat érvénybe lépésétől érvényét veszti Kovászna Megye Tanácsa 2010/110-es számú a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezési és működési szabályzatának, a 2010/2011-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására vonatkozó határozatának 1-es és 3-as szakasza.
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa Gazdasági Igazgatóságát és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. június 30.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.06.20./5916
 
INDOKLÁS
a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására
 
A Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola évente Kovászna Megye Tanácsa elé terjeszti jóváhagyásra a beiskolázási tervet, a tandíjakat, a szerkezeti felépítést és tisztségjegyzéket.
A 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasz 2. bekezdésének c) betűje, az 5. bekezdés a) betűjének 1-es és 4-es pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése előírásainak megfelelően, figyelembe véve a művelődési intézmények létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 2006. évi 118-as számú, utólagosan módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendeletet, valamint a Művelődési Minisztérium 1994. évi 1043-as és 1044-es számú rendeleteit, készült el a jelen határozat-tervezetnek a beiskolázási tervre, valamint a tandíjakra vonatkozó 1-es és 2-es számú melléklete.
Ugyanakkor az intézmény előterjesztette a szerkezeti felépítésre, tisztségjegyzékre és létszámkeretre vonatkozó javaslatát a 3-as és 4-es számú melléklet szerint.
Az 1–4-es mellékletek a Művészeti Népiskola 2011.06.20/320-as számú, a Megyei Tanács iktatójában 2011.06.20/55913-es szám alatt bejegyzett átirata alapján készültek el.
A fentiekben említettek alapján javasolom a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, a tandíjaknak, valamint a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására előterjesztett határozat-tervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek