Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/109 számú HATÁROZAT a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának módosítására

2011/109 számú HATÁROZAT a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának módosítására

2011. október 28., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának jóváhagyására vonatkozik,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/109 számú HATÁROZAT
a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának módosítására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. július 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának jóváhagyására vonatkozik,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakjelentését és a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését, valamint a
- a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvényt és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasz (1) bekezdés f) betűjének és a 91-es szakasz (1) bekezdés a) betűjének valamint a 97-es szakasz (1) bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Jóváhagyja a Kovászna Megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlannak áthelyezését Kovászna megye magánvagyonából, Kovászna megye közvagyonába az 1-es melléklet alapján.
(2) Az (1)-es szakaszban említett ingatlan áthelyezése közvagyonban, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyének kihasználására szolgál.
2. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlannak az átadását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatásába.
3. szakasz – A fent említett hasznos területből 105,32 négyzetmétert (4 helyiség + hozzá tartozó lépcsőház és 19,52 nm közhasználatú terület) a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat/Anyakönyvi Részlege fogja használni levéltárként, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság kezelése alatt.
4. szakasz – (1) Az átadás-átvétel jegyzőkönyv alapján történik, az átadás pillanatában érvényes leltári értékkel, 60 napon belül jelen határozat megjelenésétől.
(2) Az előző bekezdésben említett határidőn belül az adminisztrálási szerződés is megkötésre kerül a 83/2003–as számú határozattal jóváhagyott Vagyonkezelési Keretszerződésnek megfelelően. 
5. szakasz – Az adminisztrálási szerződés aláírásával Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét és Ferencz Lajos gazdasági igazgatót bízzuk meg.
6. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2007/82-es számú, módosított és kiegészített határozata mellékletének 2. szakasza, amely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezési és működési szabályzatát tartalmazza, megváltozik és a következő tartalma lesz:
„A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak a Kovászna Megye Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A szám alatt lesz a székhelye”
7. szakasz – Az 1-es és 2-es melléklet jelen határozat szerves részét képezi.
8. szakasz – Jelen Határozat érvénybe lépésével:
- Kovászna Megye Tanácsának 2001/38-as számú, Kovászna megye közvagyonát alkotó ingatlanokról szóló határozata, a megfelelőképpen módosul.
- Kovászna Megye Tanácsának 2001/83-as számú határozata 1-es melléklete, amely a Kovászna megye közvagyonából olyan ingatlanok jegyzékét tartalmazza, amelyekben megyei érdekeltségű közintézmények találhatóak, a megfelelőképpen módosul.
9. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot, Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot és a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálatot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7030 /2011.07.21
 
INDOKLÁS
a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának módosítására
 
A Kovászna Megyei Tanács irodaépületének egy részét a közelmúltban visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak, a C testet jelenleg is bérli a Megyei Tanács a jogaiba helyezett tulajdonostól. A bérelt ingatlan részlegesen biztosítja a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság működéséhez szükséges irodahelyiségeket, de nem biztosít megfelelő működési feltételeket. Következésképpen, az igazgatóság közérdekű tevékenységeinek szolgáltatási helyének megfelelő ingatlant kell találni. Ugyanakkor közismert az a tény, hogy az igazgatóság alkalmazottai az irodai tevékenységet városunk területén, több különböző székhelyen fejtik ki.
A magas bérleti díj kiküszöbölésének érdekében, a Sajtó utca, 8/A szám alatti ingatlanban elvégződtek a szükséges átépítési-bővítési munkálatok, annak érdekében, hogy a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelye ide áthelyeződjön. Ennek érdekében Kovászna Megye Tanácsa jóváhagyta 2009/19-es Határozatában a megvalósíthatósági előtanulmányt Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyének helyet adó,”Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan újrarendezéséhez, újrafelosztásához és a tetőtér kiépítéséhez” szükséges műszaki gazdasági dokumentációt, valamint a 2010/41-es Határozatában a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyását és a megvalósíthatósági tanulmányt.
A ,”Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan újrarendezése, újrafelosztása és a tetőtér kiépítése” létesítménynél befejeződtek a munkálatok, minek következtében a 2011/225-ös Elnöki Rendelettel kinevezett átvevőbizottság 2011.07.12/6726-os jegyző könyvel átvette az épületet.
Kovászna Megye Tanácsának 25/2009-es Határozatának értelmében a fent említett ingatlan Kovászna megye magán vagyonát képezi, de figyelembe véve a 1998/213-as, köztulajdon és annak jogállását taglaló Törvényt, amelynek „az állam vagy a területi közigazgatási szervek köztulajdonát képező ingatlanok jegyzékét” tartalmazó mellékletének II –es pontjának, 2-es alpontja kimondja, hogy azon területek és épületek amelyekben megyei érdekeltségű intézmények működnek, a megye köztulajdonát kell képezniük, kötelez az épület közvagyonban való áttevésére, annak érdekében, hogy a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak székhelyet biztosítson.
Figyelembe véve a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvény 12-es szakaszának (1) és (2) bekezdését, az ingatlan a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak lesz átadva, igazgatásra.
A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak igazgatásra átadásának következtében, Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A szám lesz az igazgatóság új székhelye.
A fent említett ingatlan 1140,81 nm hasznos területtel rendelkezik és teljes egészében a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatásában megy át.
A fent említett hasznos területből, 105,32 nm- 4 helység + hozzá tartozó lépcsőház és 19,52 nm közhasználatú terület, a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat/Anyakönyvi Részlege fogja használni, levéltárnak, a fent maradt 1035,49 nm-t kizárólag a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság használja.
Figyelembe véve a fent említett indokokat, kérem a határozat-tervezet jóváhagyását, egy ingatlan - a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának módosítására.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek