Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/113 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/113 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/113 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. július 28-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 19. szakasza (2) bekezdését;
- a 2011/649-es számú kormányhatározatot, amely a Kormány Tartalékalapjából leosztott összegekre vonatkozik, a közigazgatási egységek az egyes hátralékainak kifizetésére, folyamatos -és tőkekiadások fedezésére valamint beruházási költségek finanszírozására,
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1G, 1/1d, 1/2e, 1/13c, 1/41, 24, VP4, VP2d, és 2VP4 számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja 18,88 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.07.07/6628
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
A megyei közigazgatási hatóság idei évi költségvetés-kiigazításának fontossága a következő indoklásokon alapszik:
A 2011-es költségvetési évre a kormány költségvetési tartalékalapjából fizetési hátralékokra, folyamatos kiadásokra és beruházásokra, valamint a közigazgatási egységek beruházásaira leosztott összegekre vonatkozó 2011.06.22/649-es számú Kormányhatározat értelmében a hozzáadott értékadóból, a megyei közigazgatás saját költségvetésének kiegyensúlyozására leosztott összegek 1.300 ezer lejjel való kiegészítése.
A jogi eljárások befejezéséig ezen összeg a „Végrehajtó hatóságok” költségvetési alfejezetébe kerül, ami a megyei közigazgatási hatóság rendelkezésére áll a megyei tanács és a szociális védelem megyei igazgatóságának székhelyet adó épület után járó bérrel kapcsolatos kártérítés kifizetésére, a 2011/9-es számú végrehajtási dossziénak megfelelően;
A Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalap csökkentése 75,0 ezer lejjel és ennek átutalása az „Árvizek és fagyok megelőzése és leküzdése” elnevezésű költségvetési alfejezetbe, a 2011 júniusában lehullott esőzések után keletkezett természeti károk eltűntetésére, amelyeknek következtében a turisztikai attrakcióval bíró Óriáspincetetőre vezető út megrongálódott;
A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 2011-es évi költségvetésének megnövelése a következőképpen:
  • 925,74 ezer lejjel az Egészség- és Társadalombiztosítási Pénztárral kötött egészségügyi szolgáltatásokra járó szerződésekből származó összegeket, amelyeket a személyzeti költségek valamint a vásárolt javak és szolgáltatások kifizetésére irányítanak,
  • 1,88 ezer lejjel az egészségügy finanszírozását szolgáló helyi költségvetési támogatást, ami a megyei hatóság által 3% valamint 5%-os hozzájárulásának újraszámítása azokhoz a beruházásokhoz, amelyeket a nagyjavításokra és berendezésekre a helyi költségvetéseknek az állami költségvetési átutalásokból leosztott összegekből finanszírozunk.

17,0 ezer lej befoglalása a megye saját költségvetésébe az ősszel megrendezésre kerülő közigazgatási napokra elkészülő Pótsa József, Háromszék első alispánja mellszobrának az elhelyezésére, a megyei tanács székhelyének előcsarnokába.

 
Figyelembe véve, hogy az 1,88 ezer lej valamint a 17,0 ezer lej beruházási objektumokra és felszerelésekre lesz felhasználva, a fent említett beruházási költségvetési hitelek a költségvetés fejlesztési szakaszába kerülnek és ezen szükségletek finanszírozása az előző évek rendelkezésre álló többletének számlájából lesz biztosítva.
A fentiek alapján javasoljuk a költségvetés kiigazításának jóváhagyását és az előkészített határozat elfogadását, tekintetbe véve, hogy a költségvetések kiigazítására bemutatott indoklások a fő hitelutalványozó megalapozott javaslatát is képezik, amelyek alapján a 2003/273-as számú törvény értelmében költségvetés kiigazítást lehet jóváhagyni a költségvetési év folyamán is.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek