Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/115 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről

2011/115 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről szóló javaslatát,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/115 számú HATÁROZAT
a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. július 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről szóló javaslatát,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését;
- a 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendeletet;
- a Kovászna Megyei Törvényszéknek a 2010/971/119/es számú iratcsomóban hozott 2011.01.13/45 számú polgárjogi ítéletét;
 
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, 2001/215-ös számú közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja valamint a 97. szakasz (1) bekezdésének alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Tudomásul veszi a Kovászna Megyei Törvényszéknek a 2010/971/119-es számú iratcsomóban hozott, Kovászna Megye Tanácsa fellebbezésének elutasítása következtében végleges és visszavonhatatlan, 2011.01.13/45-ös számú polgárjogi ítélete rendelkezését, amely által érvénytelenítették Kovászna Megye Tanácsa Szonda Szabolcs úrnak, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségébe történő kinevezéséről szóló 2008/138-as számú határozatát.
2. szakasz – Az 1. szakaszban említett ítélet rendelkezésének végrehajtását követően jogszerűen megszűnik Szonda Szabolcs úr menedzseri szerződése, és a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói állása megüresedik.
3. szakasz – Hollanda Andreát, a Bod Péter Megyei Könyvtár Olvasószolgálati osztályának osztályvezetőjét kinevezi az új menedzseri szerződés végrehajtásának megkezdéséig a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségébe.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa Gazdasági Igazgatóságán keresztül Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Bod Péter Megyei Könyvtárat és a 3. szakaszban kinevezett személyt bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7060/2011.07.22.
 
INDOKLÁS
a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről
 
A Kovászna Megyei Törvényszék a 2010/971/119-es számú iratcsomóban hozott, Kovászna Megye Tanácsa fellebbezésének elutasítása következtében végleges és visszavonhatatlan, 2011.01.13/45 számú polgárjogi ítéletével érvénytelenítette Kovászna Megye Tanácsa Szonda Szabolcs úrnak, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségébe történő kinevezéséről szóló 2008/138-as számú határozatát.
A fentiek következtében jogszerűen megszűnik Szonda Szabolcs úr menedzseri szerződése és a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói állása betöltetlenné válik.
A 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet 33. szakaszának előírása szerint a menedzseri szerződés megszűnésekor, a művelődési közintézmény irányítására, ideiglenes vezetőt nevez ki a hatóság és új menedzsmentpályázati vizsgát szervez. Az ideiglenes vezetést az új menedzseri szerződés végrehajtásának megkezdéséig biztosítják.
A fentieket figyelembe véve, javaslom Hollanda Andreának, a Bod Péter Megyei Könyvtár Olvasószolgálati osztálya osztályvezetőjének a kinevezését a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségébe, az új menedzseri szerződés végrehajtásának megkezdéséig.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek