Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/117 számú HATÁROZAT A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finan

2011/117 számú HATÁROZAT A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finan

2011. november 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Indoklását a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése 3.1 fő beavatkozási területen,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/117 számú HATÁROZAT
A sepsiszentgyörgyiDr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése 3.1 fő beavatkozási területen
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. július 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Indoklását a sepsiszentgyörgyiDr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése 3.1 fő beavatkozási területen,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését,
 - a 2006/273-as pénzügyi törvény 44-es szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
- a 3-as számú prioritási tengely, A szociális infrastruktúra javítása, 3.1 fő beavatkozási terület Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése vonatkozó kérelmezési útmutatót;
- a 2008/28-as Kormányhatározatot, a közberuházásokat megillető műszaki-gazdasági dokumentáció keret-tartalmának valamint a befektetési célkitűzések és beavatkozási munkálatok költségelőirányzatának kidolgozási szerkezetének és metodológiájának jóváhagyására vonatkozóan;
 
a 2001/215-ös Közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdésének f) pontja és a 97-es szakasza értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – Jóváhagyja A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervét, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelés 3.1 fő beavatkozási területen és a műszaki-gazdasági mutatókat a jelen határozat szerves részét képző  melléklet szerint.
2. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsának társfinanszírozását A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei sürgősségi Kórház rehabilitálása beruházási pályázat megvalósításához 1.405.398,51 lej értékben, amely a támogatásra jogosult költségek 2%-át képezi.
3. Szakasz – Jóváhagyja az 1-es szakaszban említett pályázat támogatásra nem jogosult költségeket 158.770,32 lej értékben, valamint minden más előre nem látott pótköltségek felvállalását a pályázat megvalósítása alatt.
4. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsnak elnökét, a Kovászna Megyei Tanács szakapparátusában működő Területfejlesztési Igazgatóságot és Gazdasági Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. Sz. 7074/22.07.2011
 
INDOKLÁS
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt átnézett beruházási tervének jóváhagyására, melyet a Szociális infrastruktúra javítása 2007-2013-as Regionális Operatív Programból finanszíroznak a 3-as Prioritási Tengely keretében, Az egészségügyi szolgáltatások rehabilitálása, modernizálása és az infrastruktúra felszerelése 3.1 fő beavatkozási területen
 
Kovászna Megye Tanácsa A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt finanszírozási pályázatát 2009. október 30-án nyújtotta be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Az elbírálás folyamán bekért pontosítások révén módosult a beadott eredeti dokumentáció. Következésképpen, a 2009/113-as számú Tanácshatározatban elfogadottakkal szemben,  Kovászna Megye Tanácsára eső rész a támogatott társfinanszírozásból 1.430.022,77 lejről 1.405.398,51 lejre változik, amely a támogatásra jogosult költségek 2%-át képezi, valamint a támogatásra nem jogosult költségek értéke  483,97 lejről 158.770,32 lejre változik. 
 
A fentieket figyelembe véve javasolom A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása című projekt módosított beruházási tervének jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek