Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/119 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/119 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. november 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/119 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 19. szakasza (2) bekezdését;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1H, 1/35a és 25 számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja 1.500 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 1.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.07.29/7372
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
Sepsiszentgyörgy municípium turizmusának fejlesztése érdekében megvásárolt, az „OLT” Turisztikai R.T. tulajdonában levő Bodok Szálló megvételét jóváhagyó határozat meghatározza a vásárlás módozatát, ami 50%-os mind a helyi önkormányzat, mind a megyei tanács részéről.
2900 ezer lejre becsülhető az ingatlan beszerzési árának, valamint az átíratással járó költségek összegének a fele.
Javasoljuk, hogy az 1500 ezer lejt az előző évek rendelkezésre álló többletének számlájáról biztosítsák, ami a megye saját költségvetésének fejlesztési szakaszába kerül, a fennmaradó összeget pedig egy utólagos költségvetés kiigazítás alkalmával fedezzük.
A fentiek alapján javasoljuk a költségvetés kiigazításának jóváhagyását és az előkészített határozat elfogadását, tekintetbe véve, hogy a költségvetések kiigazítására bemutatott indoklások a fő hitelutalványozó megalapozott javaslatát is képezik, amelyek alapján a 2003/273-as számú törvény értelmében költségvetés kiigazítást lehet jóváhagyni a költségvetési év folyamán is.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek