Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/125 számú HATÁROZAT a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására

2011/125 számú HATÁROZAT a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/125 számú HATÁROZAT
a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására,
 
figyelembe véve:
- a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleg szakvéleményét,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- a természetvédelmi területek védelméről, az élőhelyek, a növényzet és fajok megőrzéséről szóló, 2011/49-es módosított és kiegészített Törvény által jóváhagyott, 2007/57-es sürgösségi kormányrendelet 21. szakaszát,
- a Kovászna Megye Környezetvédelmi Hivatal 2011.08.12/5742-es számú, a Kovászna Megyei Tanácsnál 2011.08.12/7721-es számmal iktatott jóváhagyását,
- a Közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 2003/52-es, módosított Törvény 6. cikkelyének előírásainak betartását,
 
a 2001/215-ös számú, újraközölt közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) pontja és a 97. szakasz értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Elfogadja jelen határozat szerves részét képző mellékletben leírt ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatát.
2. szakasz – Jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Demeter János urat és a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleget bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
 
2011.06.02/5242 SZÁM
 
INDOKLÁS
a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa Gondnoka a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű területnek, a 2011/230-as számú Gondnoksági megállapodás alapján.
Ennek értelmében, az érvényben levő törvénykezésnek megfelelően, kötelessége a védett terület Szabályzatát elkészítenie és azt alkalmaznia.
A fentieket figyelembe véve javasolom a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyását.
 
DEMETER János
alelnök
 

Hírek