Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/127 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális F

2011/127 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális F

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i rendes ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/127 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i rendes ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság szakmai jelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
- a 2011/15-ös Törvénnyel jóváhagyott, az Országos infrastruktúrafejlesztési program módszertani előírásaira vonatkozó 2010/105-ös Sürgősségi kormányrendeletet,
 
tekintettel a Kovászna Megye Tanácsa 5710/2011.06.15 számú átiratára, valamint a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium válaszára amely a 47.029/EC/2011.07.18 számú átirattal érkezett és 7040/2011.07.21 számmal volt iktatva Kovászna Megye Tanácsánál,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91- es szakasz (1) bekezdés c) betűje, (5) bekezdés a) betű 12-es pontja és a 97 –es szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen Szakasz – Kovászna megye Tanácsának az egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő, megyei utak átadásának, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára, jóváhagyására vonatkozó 2011/63 számú határozat melléklete módosul és ezt helyettesíti a jelen határozat szerves részét képező melléklet.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 7905/2011.08.23
 
INDOKLÁS
a Kovászna Megye Tanácsának 2011/63 számú határozata mellékletének módosítására, amely egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására vonatkozik, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára
 
A Kovászna Megye Tanácsa 2011/63 számú határozata által jóváhagyták a következő megyei útszakaszok átadását Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, ezek korszerűsítése érdekében, az Országos infrastruktúrafejlesztési Program keretében:
  • a DJ 113-as megyei út Kézdivásárhely – Torja – Bálványos - Sepsibükszád útvonalon, az 1+000–35+050-es kilométerkövek között,
  • a DJ 112-es megyei út Brassó megyei határ – Illyefalva – Sepsiszentgyörgy útvonalon a 10+100–20+600-as kilométerkövek között,
  • a DJ 114-megyei út Lemhény – Szentlélek útvonalon, a 0+000–19+200-as kilométerkövek között,
  • a DJ 122-es megyei út Mikóújfalu – Barót útvonalon, a 0+000–23+960-as kilométerkövek között,
  • a DJ 103B megyei út Brassó megyei határ – Dobolló – Bikfalva – Uzon – Kilyén útvonalon, a 17+750–33+150-es kilométerkövek között,
  • a DJ 121F megyei út Gelence – Szentkatolna – Hatolyka – Márkosfalva – Csernáton (DN 11) útvonalon, a 0+000–22+968-as kilométerkövek között,
  • a DJ 121A megyei út, DN 12 – Sepsikőröspatak útvonalon, a 42+994–48+000-es kilométerkövek között,
  • a DJ 131-es megyei úton, a 7+366-os kilométerkőnél lévő, Olt feletti nagyajtai híd.
 
Szerződő hatóságként, a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezdeményezte a közbeszerzési eljárásokat a „Brassó és Kovászna megyei és helyi érdekű utak korszerűsítési munkálatok és ezek tervezése, a 2011-2013 időszakra” nevű szerződés odaítélésére, és ennek érdekében közzétette a Közbeszerzési Elektronikus Rendszerben (SEAP) a 120270/2011.04.27 számú részvételi hírdetést. Amint az a részvételi hírdetéshez mellékelt tenderfüzetből is kitűnik, két azon megyei utak közül amelyek a Kovászna Megye Tanácsának a 2011/63 számú határozatával át voltak adva, éspedig a DJ 103B valamint a DJ 121F, nem képezik tárgyát a közbeszerzési eljárásnak.
Következésképpen ezen megyei utakat más finanszírozási forrásokból kellene korszerűsíteni, legvalószínűbb egy hitelszerződés által. Ehhez szükséges, hogy a DJ 103B és a DJ 121 F megyei utak a Kovászna Megye Tanácsa kezelésében legyenek. Az 5710/2011.06.15 számú átirattal Kovászna Megye Tanácsa kérte a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium beleegyezését a DJ 103B valamint a DJ 121F utak visszaadására vonatkozóan.
Tekintettel a fentiekre és a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 47029/EC/2011.07.18 számú átiratára, javasoljuk a 2011/63 számú határozat mellékletének módosítását, a mellékelt táblázatnak megfelelően.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek