Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/131 számú HATÁROZAT a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített

2011/131 számú HATÁROZAT a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/131 számú HATÁROZAT
a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a  hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását;
 
látva a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
figyelembe véve:
- az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi költségvetési törvény 33. és 37. szakaszait;
- a Közpénzügyi Minisztérium 2011/352554-es számú, a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetek makrogazdasági kontextusára és elkészítési módszertanára, valamint a hozzáadottérték-adóból, a helyi költségvetések kiegyensúlyozására adott összegek meghatározására vonatkozó átiratát;
- Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában 2011.08.30/8196-os számmal bejegyzett, a Kovászna Megye Közpénzügyi Főigazgatóságának 2011.08.30/7002-es számmal ellátott átiratát,
- a 2011 szeptember 8. Kovászna Megyei Tanács rendkívüli ülésén elhangzottakat,
 
a 2001. évi 215-ös számú, újraközzétett helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegekből leosztott 20%-os hányadok területi-közigazgatási egységek közötti elosztását a 2012-es évre, valamint a 2013-2015-ös időszakra vonatkozó becsléseket, az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-os hányadának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását a 2012-es évre, valamint a 2013-2015-ös időszakra vonatkozó becsléseket, a 2-es számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 12.
 
TAMÁS SÁNDOR
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 8540 /2011.09.09.
 
INDOKLÁS
a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról
 
A 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 33. és 37. szakaszainak előírásai, a Kovászna Megye Közpénzügyi Főigazgatóságának 2011.08.30/7002-es számú, a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetek makrogazdasági kontextusára és elkészítési módszertanára vonatkozó átirata és a Közpénzügyi Minisztérium 2011/352554-es számú átiratának megfelelően, el kell készíteni a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezeteket.
A 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 33. szakasza értelmében a megye saját költségvetése számára 27%-os összeg kerül leosztásra, míg a különbség a községek, városok és municípiumok helyi költségvetését képezi, a következő elosztás szerint:
  • az összeg 80%-a két részben kerül elosztásra, a megyei közpénzügyi főigazgatóság igazgatójának rendeletével, olyan kritériumok figyelembevételével, mint: a lakosság száma, a területi-közigazgatási egységek beltelek-nagysága és pénzügyi kapacitása;
  • az összeg 20%-a a megyei tanács határozatával kerül elosztásra, a helyi, résztámogatást igénylő fejlesztési programok fenntartására és infrastrukturális projektek számára. A megyei tanács határozata a megyei közpénzügyi főigazgatóság igazgatójának, a prefektusnak, valamint a helyi tanácsoknak kerül kiközlésre.
A 33. szakasz (4) bekezdése f) betűjének értelmében, a Kovászna Megye Közpénzügyi Főigazgatósága által, a területi-közigazgatási egységek részére elosztott összegek értéke arányosan csökken a be nem gyűjtött helyi adok és illetékek, bérleti valamint szabadalmi díjak összegével, amit tanácshatározattal helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására osztanak el.
 
Így, a területi-közigazgatási egységek között elosztott összegek a következők:
 
- ezer lejben -
Mutatók
2012
Becslések
2013
2014
2015
A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból leosztott összegek
5.902
5663
5745
5874
A jövedelemadóból leosztott összegek
6674
6803
6936
7069
ÖSSZESEN:
12.576
12466
12680
12943
 
Figyelembe véve a Területfejlesztési Igazgatóságnál nyilvántartott helyi fejlesztési programok adatbázisát, miszerint minden egyes területi-közigazgatási egységnél szerepelnek úgy a 2012-es évre, mint a következő évekre már megkezdett és/vagy tervezett projektek, javasoljuk ezen összegek és hányadok, a Kovászna Megye Tanácsa 2011/2-es számú határozatában elfogadott elosztással arányosan történő elosztását.
A fentiek alapján, javasoljuk a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2012-es évi, valamint a 2013-2015-ös időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról szóló határozattervezet megvitatását és elfogadását.
 
TAMÁS SÁNDOR
elnök
 

Hírek