Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/139 számú HATÁROZAT a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére

2011/139 számú HATÁROZAT a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/139 számú HATÁROZAT
a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére

Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakvéleményét,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- a természetvédelmi területek védelméről, az élőhelyek, a növényzet és fajok megőrzéséről szóló, 2011/49-es módosított és kiegészített Törvény által jóváhagyott, 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet 21. szakaszát,
- a Kovászna Megye Tanácsa Iktatójában 2011/7721-es szám alatt iktatott a Kovászna megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kibocsájtott 2011/5742-es számú véleményezést,
- a Környezetvédelem és Erdők Minisztériumával kötött 2011.03.31/230-as számú Gondnoksági megállapodás 3. szakaszát,
- a Kovászna Megye Tanácsa Iktatójában 2011/8649-es szám alatt iktatott Kovászna megyei prefektúra 2011/11867-es számú észrevételét,
 
betartva a közigazgatási döntéshozatalok átláthatóságára vonatkozó 2003/52 Törvény 6. szakaszának előírásait,
 
a 2001/215-ös számú, újraközölt közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f. pontja és a 97. szakasz értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú, a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló határozata módosul és kiegészül a következők szerint:
 
1. – A Határozat címe a következő lesz:
„2011/125-ös számú HATÁROZAT
a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának az elfogadására
 
2. – Az 1. Szakasz módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:
 
”1. Szakasz (1) – Elfogadja a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatát jelen határozat szerves részét képző melléklet szerint.
(2) Az (1)-es bekezdésben megjelölt szabályzat a Határozat elfogadása után legtöbb 15 napom belül el lesz küldve a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumhoz jóváhagyás végett.”
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.09.23 / 8864 SZÁM
 
INDOKLÁS
a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű terület Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatának a módosítására és kiegészítésére
 
Kovászna Megye Tanácsa Gondnoka a ROSCI0111 Rétyi Nyír Közösségi jelentőségű területnek és a 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet alapján elkészítette ennek a Szabályzatát.
Kovászna Megye Tanácsa Iktatójában 2011/8649-es szám alatt iktatott Kovászna megyei prefektúra 2011/11867-es számú észrevételében felhívja a figyelmet, hogy a fent említett 2011/125-ös számú Határozat illegális, ugyanis a tanács jóváhagyva a Szabályzatot átlépte törvényes hatáskörét, mivel a 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet 21. Szakasza (2) bekezdése alapján ez a Környezetvédelem és Erdők Minisztériumának a hatáskörébe tartozik.
Azért, hogy elkerüljük a Prefektúra részéről bármilyen illegalitásra utaló gyanúsítását javasolom, hogy módosítsuk és egészítsük ki Kovászna Megye Tanácsa 2011/125-ös számú Határozatát olyan értelmében, hogy az 1. Szakaszban az elkészített Szabályzatot elfogadjuk és bevezetünk egy új szakaszt is mely szerint az 1. Szakaszban megjelölt Szabályzat a Határozat érvénybe lépésétől számított legtöbb 15 napon belül el lesz küldve a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumhoz jóváhagyás végett.
 
DEMETER János
alelnök

Hírek