Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/140 számú HATÁROZAT Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyásáról

2011/140 számú HATÁROZAT Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyásáról

2011. december 13., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyására

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/140 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyására a Területfejlesztési Igazgatóság szakmai jelentését, a szakbizottságok véleményezését,
 
figyelembe véve:
- a 2006/34 – es, a közbeszerzéseket szabályozó, utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet, 18-as szakasz (2) bekezdését,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.03.14/2094-es számmal iktatott, Kovászna Megye és Málnás Község között megkötött együttműködési egyezményt a Málnás falui és Málnás fürdői népfürdők rehabilitálása és modernizálása érdekében.
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdés f) betűje és a 97-es szakasz alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja egy ötletverseny elindítását, Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok – telkek, épületek – rehabilitálására és átrendezésére, jelen határozat szerves részét képző melléklet szerint.
2. szakasz – A verseny dokumentációját és a zsűri összetételét  jelen határozat életbelépését követő 30 napon belül, elnöki rendelettel  állapítják meg, a 2006/34-es sürgősségi kormányrendelet betartásával.
3. szakasz – (1) Jóváhagyja a díjak kiosztását a verseny nyerteseinek, 56.000 lej maximális összértékben.
(2) Pályázatonként három díjat (első, második, harmadik) osztanak ki, a melléklet szerint.
4. szakasz – – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét és a Területfejlesztési Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 8708/ 16.09.2011
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyásáról
 
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kiállító hely hiányával küzd a szervezett, egyes jeles művészek meghatározó kreációit bemutató rendezvények szervezésénél.
A Gyárfás Jenő Művészeti Galériában a municípiumi kollekciók mintegy 7-8% lehet csak kiállítani. Ugyanakkor lehetetlen az egyedi értékű múzeumi kollekciók megfelelő raktározása és kiállítása. Ezen problémák megoldása érdekében a Megyei Tanács, a 2010/59-es határozattal jóváhagyta egy Sepsiszentgyörgy területén, Kós Károly utca 4-es szám alatt lévő ingatlan, 3.399 nm –es telek és épület, megvásárlását a megyei tanács által.
Ugyanakkor a Megyei Tanács a 2010/131-es határozattal kérelmezte a Csíki utca 15 sz. alatt lévő épület- II lakosztály és az ennek megfelelő terület és közös részek ingyenes átadását, a sepsiszentgyörgyi városi tanács tulajdonából és kezeléséből, a megyei tanács tulajdonába és adminisztrálásába. Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a 2010/286-os határozattal jóváhagyta az ingatlan átadását.
Az elhagyott népfürdők rehabilitációjának folytatásaként, a megyei tanács a 2011/40-es határozattal jóváhagyta a Málnás falui és Málnásfürdői népfürdők modernizálását és rehabilitációját a Málnás községi helyi tanács együttműködésével. E célból köttetett a 2011.03.14/2094 – es számú együttműködési szerződés Kovászna megye és Málnás község között. Következésképpen szükségessé vált egyes málnási ingatlanok megvásárlása közvetlen tárgyalások alapján a bejegyzett tulajdonos, „SCTA Oltul Sf. Gheorghe” – tól. Az együttműködésre szerződő felek hozzájárulása 50-50% - ban történt.
A fentieket figyelembe véve aktuálissá vált a megszerzett ingatlanok értékesítése.
E célból javasoljuk egy ötletverseny kiírását az ingatlanok megjelenésének kialakítására. A közérdeklődés biztosítása érdekében javasoljuk mindhárom pályázat első három helyezettjének pénzel való díjazását.
A versenyszabályokat és a zsűri összetételét jelen határozat elfogadását követő 30 napon belül fogjuk megállapítani.
 
A javasolt témák és díjak a követezőek:
  • A Csiki utca 15 sz. alatt lévő ingatlan újrarendezése és felszerelése. Díjak: I. 5 000 lej, II. 3.000 lej, III. 2.000 lej
  • A Málnásfürdői szállodát körülvevő terület rendezése. Díjak: I. 10.000 lej, II. 8.000 lej, III. 5.000lej
  • Kiállító felület biztosítása kortárs képzőművészek részére. Díjak: I. 10.000 lej, II. 8.000 lej, III. 5.000lej
 
A fentieket figyelembe véve, javasolom Kovászna Megye tulajdonában lévő egyes ingatlanok rehabilitálására, és átrendezésére kiírt ötletverseny elindításának jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek