Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/141 számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi Képtár belső átépítéséről szóló beavatkozási munkálatok műszaki-gazdasági dokumentáció keretén belül, a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

2011/141 számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi Képtár belső átépítéséről szóló beavatkozási munkálatok műszaki-gazdasági dokumentáció keretén belül, a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

2011. december 13., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 szeptember 29-én összeült soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja, „A Képtár belső átépítése” beavatkozási munkálatok műszaki gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/141 számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípiumi Képtár belső átépítéséről szóló beavatkozási munkálatok műszaki-gazdasági dokumentáció keretén belül, a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról

Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 szeptember 29-én összeült soros ülésén,
elemezve a Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja, „A Képtár belső átépítése” beavatkozási munkálatok műszaki gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását,
 
látva:
 - a Területrendezési Igazgatóság szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
- a 2006/273-as számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag kiegészített és módosított törvényt,
 - a 2008/28-as, a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentáció tartalmának, valamint a beruházások és beavatkozási munkálatok általános költségelőirányzat összeállítási módszerének és szerkezetének jóváhagyására hozott kormányhatározatot,
- a 2008/863–as, utólag módosított és kiegészített, a 2008/28-as, a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentáció tartalmának, valamint a beruházások és beavatkozási munkálatok általános költségelőirányzat összeállítási módszerének és szerkezetének jóváhagyására hozott kormányhatározat egyes előírásainak alkalmazási utasításait tartalmazó miniszteri rendeletet,
- a Kovászna Megye Tanácsa műszaki-gazdasági szakbizottságának 13/2011.09.28 számú véleményezését
 
a 2001/215-ös módosított és újraközölt közigazgatási törvény 91-es szakasz, 3-as bekezdés „f” betűje és a 97-es szakasz 1 - es bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1 szakasz. Jóváhagyja, a SC PROMAX kft. által összeállított a Sepsiszentgyörgy municípium „A Képtár belső átépítése” beavatkozási munkálatok műszaki gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit tartalmazó, a jelen határozat szerves részét képző 1 – es és 2 - es melléklet szerint.
2. szakasz. A munkálat teljes értéke 2.585.199,92 lej, melyből Kovászna Megye Tanácsának önrésze 1.300.199,92 lej, valamint a Kulturális Minisztérium hozzájárulása 1.285.000 lej.
Megbízza jelen határozat életbe léptetésével Kovászna Megye Tanácsának Területfejlesztési Igazgatóságát és Gazdasági Igazgatóságot.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt.sz. 8698/ 2011.09.16
 
INDOKLÁS
Sepsiszentgyörgy municípiumi Képtár belső átépítéséről szóló beavatkozási munkálatok műszaki-gazdasági dokumentáció keretén belül, a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
 
A Bazár épülete műemlék, nyílvántartási száma LMI Cv-II-m-B-13110. Fontosságát figelembe véve a Kulturális Minisztérium befoglalta a Műemlékek Restaurálása és Megerősítése Előprogramba és a munkálatokra előlátott 1.285.000 lejt. Kovászna Megye Tanácsának lehetősége nyílik a központi kiszögelés épületelemeinek a megerősítése mellett egy szakszerű reabilítási beruházás elvégzésére. A Képzőművészet Évének nyilvánított 2010 év folyamán tapasztaltuk hogy az épület hiányosságai miatt nem alkalmas nagyszabású kiállítások megrendezésére. A hiányosságok megszüntetésére szükséges, a megerősítési/restaurálási munkálatok mellett, olyan átalakítási és felszerelési munkálatok elvégzése amelyek lehetővé teszik a megfelelőséget. A beavatkozási munkálatok a megvilágítási rendszer felújítását, riasztó berendezés és videokamerás felügyelő és beléptető rendszer telepítését, moduláris kiállítóterek kiképzését, nyílászárók reabilitálását, légkondicionáló berendezés szerelését, megerősítési munkálatok elvégzését valamint burkolási munkálatok elvégzését célozzák. fontosságu Kovászna Megyei Tanács irodaépületének egy részét a közelmúltban visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak. A Szabadság tér 4 sz. alatti épületegyüttesből a visszaszolgáltatott C testet jelenleg bérli a Megyei Tanács a jogaiba helyezett tulajdonostól. A bérelt ingatlan részlegesen biztosítja a Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság működéséhez szükséges iroda helyiségeket. Ez a bérelt felület nem biztosít megfelelő működési feltételeket. Következésképpen, az igazgatóság közérdekű tevékenységeinek szolgáltatási helyének megfelelő ingatlant kell találni. Közismert az a tény, hogy az igazgatóság alkalmazottai az irodai tevékenységet városunk területén, több különböző székhelyen fejtik ki.
A fentiek alapján, javasoljuk a Sepsiszentgyörgy municípiumi Képtár belső átépítéséről szóló beavatkozási munkálatok műszaki-gazdasági dokumentáció keretén belül, a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek