Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/74 számú HATÁROZAT Farkas György a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagságának felmondásos megszűnéséről valamint egy megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává

2011/74 számú HATÁROZAT Farkas György a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagságának felmondásos megszűnéséről valamint egy megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsa Elnökének indoklását a Farkas György, a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagsága megszűnéséről valamint egy uj megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/74 számú HATÁROZAT
Farkas György a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagságának felmondásos megszűnéséről valamint egy megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 28-i soros ülésén,
elemezve a Kovászna Megye Tanácsa Elnökének indoklását a Farkas György, a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagsága megszűnéséről valamint egy uj megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává,
 
figyelembe véve:
– a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok jóváhagyó jelentéseit;
– Farkas György, a Kovászna Megyei, Területi Közrendészeti Hatóság tagságából való felmondó levelét, amely a 2959-24.03. 2011 számmal lett iktatva,
– Kovászna Megye Tanácsa 2002/139-es számú, utólag módosított határozatát, amely kinevezte a Területi Közrendészeti Hatóság tagjait;
– figyelembe véve a 2002/218-as számú, törvény 17-es szakaszát a Román Rendőrség szervezéséről és működéséről szóló törvény előírásit, az utólagos módosításokkal;
– a 2002/787-es számú kormányhatározatot, amely jóváhagyja a Területi Közrendészeti Hatóság szervezési és működési szabályzatát;
– 2002 /787 a Területi Közrendészeti Hatóság szervezését és működését szabályozó kormányhatározat 9. szakaszának értelmében
 
látván a titkos szavazat eredményét, egy új tanácsos kinevezéséért, amely a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételét módosítja,
 
a 2001/215-ös a Helyi Közigazgatási törvény, újraközölt és módosított változatának a 91. szakasza első bekezdése, „f „valamint a 97. szakasza első bekezdése értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Megállapítja a Farkas György Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatósági tagságának megszűnését.
2. szakasz – Igazolja egy új megyei tanácsos kinevezését a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban.
3. szakasz – Ezen Határozat érvényesítésével a Területi Közrendészeti Hatóság Tagjainak kinevezéséről szóló Kovászna Megye Tanácsa 2008/139-es számú határozata a fentiek értelmében módosul.
4. szakasz – Az 1-es valamint a 2-es szakasz érvényben lépésével, a 2003/7-es számú tanácshatározattal elfogadott melléklet, amely a 2008. június 1. helyi választások következtében megalakult Területi Közrendészeti Hatóság munkacsoportjainak tagsági összetételét írja elő, a fentiek értelmében módosul.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa ezen tevékenységre szakosodott irodáját, a Területi Közrendészeti Hatósági irodát, valamint az 1 és 2. szakaszban kinevezett személyeket bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellen jegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 3892/2011. április 21.
 
Indoklás
Farkas György a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagságának felmondásos megszűnéséről valamint egy megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává
 
A Területi Közrendészeti Hatóság minden megyében a Megye Tanácsok mellett működik, nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, konzultatív testületként a közbiztonság növeléséért törekszik, tevékenységét a Román Rendőrség szervezési és működését szabályozó 2002/218-as törvény és a Területi Közrendészeti Hatóság működését és szervezését szabályozó, módosított és újraközölt 2002/787-es számú kormányhatározat szabályozza.
A Román Rendőrség működésében arra törekszik, hogy a végrehajtási hatósági struktúrák, a decentralizáció és az intézményi reformok szükségessége érvényesüljön, hogy erősítse a közösségi szolgáltatások;
A Területi Közrendészeti Hatóság tevékenységével fel van hatalmazva, bizonyos jogokkal és kötelességekkel annak érdekében, hogy biztosítsa, a közösség érdekeinek képviseletét, a közbiztonság megteremtését az adott közigazgatási területen.
Farkas György, a Területi Közrendészeti Hatóság keretén belül a tervezés, minimális tevékenységi mutatók megállapítása és értékelése, munkabizottságnak volt a tagja. Felmondott a betöltött tevékenységből. A felmondását a 2959-es számmal 2011. március 24-én jegyezték a Kovászna megyei Tanács titkárságán.
Figyelembe véve Farkas György felmondását a Területi Közrendészeti Hatósági tevékenységből, szükségesé válik egy megyei tanácsos nevesítése és igazolása a Területi Közrendészeti Hatóságban.
Figyelembe véve a fent említetteket, javasolom a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságból, Fazakas György tagságának, felmondással történő megszűnéséről, valamint egy megyei tanácsos nevesítéséről és igazolásáról szóló határozattervezet, megvitatását és jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek