Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/87 számú HATÁROZAT Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyására

2011/87 számú HATÁROZAT Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyására

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/87 számú HATÁROZAT
Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyására Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakjelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvényt és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (1). bekezdése f) betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – (1) Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy, Szabadság utca 19. szám alatt található ingatlan átadási kérelmét, Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonából és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe. Az ingatlan azonosítási adatai jelen határozat szerves részét képező mellékletben találhatók.
2. Szakasz - A fent említett ingatlan a Székely Nemzeti Múzeum kiállítási területeinek megnöveléséhez szükséges.
3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és Kovászna Megye Tanácsának Jogi és Közigazgatási Igazgatóságát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011.május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 2011 május 18/ 4678
 
INDOKLÁS
Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyására Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Kovászna megye megvásárolta a Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 4. szám alatti, Sepsiszentgyörgy 25212 telekkönyvi számmal azonosított ingatlanokat, amely 3399 nm területből valamint épületekből áll, annak érdekében, hogy a Székely Nemzeti Múzeum kiállító- és raktározó felületeit növelje, lehetőséget teremtsen egyedi és összetett művészeti gyűjtemények bemutatására, valamint a Nemzeti Múzeum működési területét megnövelje. Ennek a területnek a Kós Károly utcából van a bejárata, de egyes módosításokkal ugyanez megoldható a Vasile Goldis utcából is.
Ezen területeken a Székely Nemzeti Múzeum, mint a Kovászna Megye Tanácsának alárendelt közintézménye, egy korszerű kiállító terem építését tervezi illetve egy képtár építését, ahol helyi képzőművészek munkáit lehet bemutatni és értékesíteni, “artist in residence” műhelyek kialakítását, ahol külföldi  képzőművészek számára is adottak legyenek a feltételek.
Ezen kívül tervben van egy múzeum-étterem építése, ahol a helyi szakácsművészet jellegzetességeit lehet fogyasztani, egy könyvesüzlet kialakítása, ahol a múzeum és a helyi nyomdák kiadványai megvásárolhatóak lesznek, valamint egy ajándékbolt létrehozása.
Ezen kívül egy múzeum-pedagógiai műhely és egy játszótér, egy napfény fotóműhely a turistáknak, egy nyári színház zenei koncertek szervezésére, film vetítések és az olvasókkal való szabadtéri találkozok szervezése is stratégiai lépés a múzeum számára.
Figyelembe véve a beruházások természetét, szükséges a terület megnyitása több irányban, ezáltal lehetővé téve a bejárást mindenki számára a múzeum területére. Ez által közvetetten is vonzaná az embereket a múzeum látogatására valamint a szabadtéri rendezvényeken való részvételt.
A fent említett ingatlan közvetlen közelében, Szabadság utca 19. szám alatt található egy 520 nm –es terület, amely a Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonában és Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezelésében található, és amely Sepsiszentgyörgy 27503-as telekkönyvben van bejegyezve. A terület lehetővé tenné a tervbe vett befektetés megvalósítását, valamint a gyalogos átjárást a Kovászna megye által megvásárolt területre a Szabadság utcából is. Ez által a múzeum-kert egy keresztút lenne a gyalogosoknak, összekötve a Kós Károly utcát a Vasile Goldis utcával, valamint a Szabadság utcával, ami bevonná a múzeumot a város forgalmába.  
A fent említettek alapján javasolom az ingatlan átadási kérelmének jóváhagyását, a Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek