Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés a következő időlegesen megüresedett szerződéses állás meghatározott időre történő elfoglalására: Szakfelügyelő, I. szakmai fok, a Gondnoki-gazdálkodási osztályon

Álláshirdetés a következő időlegesen megüresedett szerződéses állás meghatározott időre történő elfoglalására: Szakfelügyelő, I. szakmai fok, a Gondnoki-gazdálkodási osztályon

2019. február 5., kedd

 

Kovászna Megye Tanácsa

versenyvizsgát szervez az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt, 2019. február 19-én 10 órától írásbeli vizsga és 2019. február 25-én szóbeli vizsga, a következő időlegesen megüresedett szerződéses állás meghatározott időre történő elfoglalására:

Szakfelügyelő, I. szakmai fok, a Gondnoki-gazdálkodási osztályon

 

Sajátos részvételi feltételek:

  • egyetemi végzettség oklevéllel igazolva, illetve, egyetemi- vagy azzal egyenértékű oklevéllel befejezett hosszú távú felsőfokú végzettség;
  • legkevesebb 3 év és 6 hónap szakmai régiség;

 

A versenyvizsgára jelentkezőknek a fenti sajátos részvételi feltételek mellett teljesíteniük kell a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. szakasza által előírt általános feltételeket is.

  • román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára és romániai lakhelye van;
  • a román nyelv ismerete – írás, beszéd;
  • teljes cselekvőképességgel;
  • a megpályázott állásnak megfelelő egészségi állapot, amely a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény igazolásával tanúsítható;
  • nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi az állás gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.

 

Jelentkezési iratcsomót 2019. február 12-én 1600 óráig fogadunk el a vizsgáztató bizottság titkárságán, Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában.

 

A versenyvizsga lebonyolítási naptára:

2019.02.05. – 2019.02.12.: a versenyvizsga-dossziék benyújtása

- a benyújtási határidőt követő legtöbb egy munkanapon belül a vizsgadossziék áttanulmányozása,

- a dossziék áttanulmányozási eredményének közzétételétől számított legtöbb egy munkanapon belül az eredmény megfellebbezhető,

- a fellebbezési határidő lejártától számított legtöbb egy munkanapon belül a fellebbezések megoldása és az eredmény közzététele.

2019.02.19.: írásbeli vizsga

- az írásbeli vizsga lejártát követő legtöbb egy munkanapon belül az írásbeli vizsga pontozása és az eredmény közzététele,

- az írásbeli vizsga eredményének közzétételétől számított egy munkanapon belül a gyakorlati vizsga eredménye megfellebbezhető,

- a fellebbezési határidő lejártát követő legtöbb egy munkanapon belül a fellebbezések megoldása és az eredmény közzététele.

2019.02.25.: szóbeli vizsga

- a szóbeli vizsga lejártát követő legtöbb egy munkanapon belül a szóbeli vizsga pontozása és az eredmény közzététele,

- a szóbeli vizsga eredményének közzétételétől számított egy munkanapon belül az szóbeli vizsga eredménye megfellebbezhető,

- a fellebbezési határidő lejártát követő legtöbb egy munkanapon belül a fellebbezések megoldása és az eredmény közzététele,

- a fellebbezési eredmények közzétételétől számított egy munkanapon belül a vizsga végeredményének közzététele.

 

Érdeklődni Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában, a vizsgáztató bizottság titkárságát biztosító Simon Editnél, illetve a 0267 311190 vagy a 0367 403900 (138-as és 139-es belső) telefonszámon lehet.

 

TAMÁS Sándor

elnök

 

A könyvészet román nyelven megtekinthető itt.

A szükséges okiratok jegyzéke román nyelven megtekinthető itt.


A dossziék áttanulmányozási eredménye román nyelven megtekinthető itt - közzétéve 2019.02.14-én, 09,30-órakor

Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt - közzétéve 2019.02.19-én, 12,45-órakor

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt - közzétéve 2019.02.25-én, 11,00-órakor

A vizsga végleges eredménye román nyelven megtekinthető itt - közzétéve 2019.02.25-én, 16,00-órakor

 

Hírek