Itt vagy: » A megyéről » Külkapcsolatok » Communication by folklore

Communication by folklore

2010. október 8., péntek

A sepsiszentgyörgyi Hófehérke Óvoda a megyei tanfelügyelőség koordinálásával és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával egy két éves futamidejű uniós pályázatot nyert.

A sepsiszentgyörgyi Hófehérke Óvoda a megyei tanfelügyelőség koordinálásával és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával két éves futamidejű uniós pályázatot nyert. Az Európai Unió Lifelong Learning, Comenius program keretén belüli három intézmény – Csicsergő Óvoda, Boldog, Heves Megye, Magyarország és Hea Óvoda, Sunne, Svédország) partnerségében valósul meg. A helyi óvoda két magyar nyelvű és egy román nyelvű csoporttal és hat pedagógus irányításával vesz részt a programban.

A Comenius alapvető célja, hogy európai szinten hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlesztéséhez, hangsúlyozva annak európai dimenzióját és elősegítve a nyelvtanulást. A programban szereplő célcsoportot az oktatás alsó szintjétől, az óvodától a középiskoláig, diákok és pedagógusok egyaránt képviselik.
A három óvoda együttműködésének középpontjában a népi hagyományőrzés és azok elemeinek felhasználása, a népi kultúra értékei által történő személyiségfejlesztés, különböző népek hagyományainak megismerése áll. Nem utolsó sorban céljuk megismerni a három országon belüli rendszert és óvodai pedagógiai módszereket, melyek által a résztvevők bővíthetik szakmai tudásukat és tapasztalataikat.
A projekt első találkozójára október 5-8 között Sepsiszentgyörgyön, a Hófehérke Óvodában került sor, ahol a partnerek először találkozhattak személyesen, megismerkedtek az óvodával, annak pedagógusaival és gyerekeivel, betekintést nyertek az intézmény mindennapi életébe, bekapcsolódva a délelőtti programokba.

Ittlétük alatt a hevesi és svéd pedagógusok Felső-Háromszéki szakmai tanulmányúton is részt vettek, a program természetesen a népi hagyományőrzés jegyében telt.
A péntek délelőttöt a közös ünneplés, tánc és népzene töltötte ki.  Az óvoda tornaterme zsúfolásig telt székelyruhás és román népviseletbe öltözött gyerekekkel, akik énekszóval és népi játékokkal köszöntötték a vendégeket, a talpalávalót a Folker együttes húzta. De nem hagyták alább a boldogi óvó nénik sem, akik mindenkit ámulatba ejtve énekeltek a szebbnél szebb palóc népviseletükbe. Ugyanakkor a svéd népviseletes baba „megkeresztelését” is megejtették, Ana ezentúl az óvoda bejáratánál fogja köszönteni barátait.
 A tervek szerint a következő szakmai találkozóra jövő év májusában kerül sor a Heves megyei Boldogban, majd 2012 áprilisában Sunneben, Svédországban. Időközben mindhárom intézmény hagyományőrzésen alapuló programokat szervez, melyet a közös honlapon, illetve egyéb vizuális és auditív anyagokon is rögzítenek.

Ugyanakkor mindhárom óvoda létrehozott egy úgynevezett Comenius sarkot, ahol információk olvashatóak a projektről, de a partnerekről is hasznos színes anyag várja a szülőket és a gyerekeket egyaránt. A pályázat végén, a tevékenységek során használt módszertani és hanganyagból egy népi gyermekjáték gyűjteményt terveznek összeállítani és kiadni.
 

Hírek