Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte » Anunţ de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a unităților de cult, din bugetul județului Covasna pe anul 2021

Anunţ de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a unităților de cult, din bugetul județului Covasna pe anul 2021

Joi, 22 aprilie 2021

 

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 aprilie 2021 a aprobat prin Hotărârea nr. 64/2021, Programul anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005.

Hotărârea nr. 64/2021 se poate descărca aici.

 

Documentaţia de finanţare şi cea de decont este parte componentă a anunţului de participare aprobat.

Anunţul de participare se poate descărca aici.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura consiliului judeţean, până la data de 21.05.2021, ora 13.00.

 

Pentru a ajuta prelucrarea documentaţiilor de finanţare depuse, Vă rugăm, pe cât posibil, să nu lăsaţi depunerea pe ultimele zile.

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul anunţului aflat în anexa hotărârii şi să descărcaţi documentaţia adecvată domeniului ales.

Vă rugăm, la redactarea proiectului să aveţi în vedere şi condiţiile de decontare descrise în documentaţie, cheltuielile eligibile, să aveţi grijă de completarea fără lipsuri a formularelor, de existenţa fiecărui document cerut.

Dacă anumite documente nu pot fi ataşate, sau nu e cazul, vă rugăm să justificaţi într-o declaraţie.

Vă mulţumim. Succes!

 

Descărcare documentație:

Documentație de finanțare:

Lista_Documentelor_2021.doc

Formular_solicitare_2021.doc

Buget_2021.xls

Decl_culte_2021.doc

Decl_impar_2021.doc

Aviz_protopopiat_2021.doc

Criterii_de_evaluare_2021.doc

Documentație de decont:

Formular_decont_culte_2021.doc

Ghid_de_decont_culte_2021.doc

 

Se acordă finanțare pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult (activități autorizate);

e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g) construirii şi reparării, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, a sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate de calamități natural, precum inundații, viituri, cutremure, incendii, alte catastrofe naturale

 

Acte normative în domeniul cultelor:

LEGE_nr_350_2005.doc

Ordonanta_nr_82_2001.doc

Hotarare_nr_1470_2002.doc

REGULAMENT_679_2016.doc

Noutăți