Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI - 2018

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI - 2018

Luni, 12 februarie 2018

 

Proces-verbal selecție parteneri

Publicat pe site la 01.03.2018.


 

Prelungire dată limită depunere candidaturi la ANUNŢUL DE SELECŢIE DE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Candidații vor depune la Consiliul Județean Covasna, documentația solicitată, începând de la data publicării prezentului anunț, până la data de 27.02.2018, ora 16.00. Candidații admiși vor fi anunțați în pe data de 2 martie 2018.

Publicat pe site la 20.02.2018.

 


CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

 

ANUNŢĂ SELECŢIA DE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă aprobată prin H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor respectiv pe baza OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna anunță organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Președinte

TAMÁS Sándor

 

Textul complet al anunțului se poate descărca aici.

 

Anexe în format .pdf

Anexe în format .word

Anexa 1. - Scrisoare de intenție

Anexa 1. - Scrisoare de intenție

Anexa 2. - Fișa partenerului

Anexa 2. - Fișa partenerului

Anexa 4 - Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților

Anexa 4 - Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților

Anexa 5 - Grilă de evaluare și selectare a ofertanților

Anexa 5 - Grilă de evaluare și selectare a ofertanților

Formular 1 – Tabel centralizator resurse umane implicate în proiect

Formular 1 – Tabel centralizator resurse umane implicate în proiect

Formular 2 – Declarație

Formular 2 – Declarație

Formular 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări POCU și utilizarea eficientă a fondurilor

Formular 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări POCU și utilizarea eficientă a fondurilor

Formular de identificare financiara

Formular de identificare financiara

 

Noutăți