Sunteți aici: » Știri » Colaborare între Covasna şi Hunedoara

Colaborare între Covasna şi Hunedoara

Joi, 28 ianuarie 2010

Centrul de Cultură al judeţului Covasna va fi partener cu instituţii şi organizaţii din judeţul Hunedoara într-un program care are drept scop sprijinirea parteneriatului între comunităţile celor două judeţe, respective între instituţiile culturale.

Centrul de Cultură al judeţului Covasna va fi partener cu instituţii şi organizaţii din judeţul Hunedoara într-un program care are drept scop sprijinirea parteneriatului între comunităţile celor două judeţe, respective între instituţiile culturale.

Potrivit proiectului adoptat ieri de consilierii judeţeni, obiectivul acestui program constă în sprijinirea comunităţilor de etnie maghiară din diasporă, pe baza înființării relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansată de Consiliul Judeţean Covasna îl reprezintă o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Hunedoara. 

Scopul principal constă în realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în domeniul educaţiei şi ştiinţei prin organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori, în domeniul păstrării identităţii culturale a acestor comunităţi și în domeniul culturii prin participare la cele mai importante evenimente cultural.

Astfel se doreşte întemeierea unei reţele de colaborare între diferite instituţii care reprezintă aceste comunităţi, în domeniul cultural, administrativ şi educaţional. Totodată, se mai doreşte ca pe parcurs, programul să fie extins şi pe celelalte judeţe din România, unde există comunităţi maghiare.Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia. Partenerul programului din judeţul Hunedoara este organizaţia Asociaţia Corvin Savaria din Hunedoara. Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.

Dezvoltarea turistică – prioritate comună pentru Covasna şi Harghita

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna a aprobat ieri să participe în parteneriat cu judeţul Harghita la un proiect denumit ,,Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”. Proiectul are o valoare totală de 994.709,88 lei şi ar urma să fie finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”.

Proiectul are în vedere şi ideea că globalizarea, pe lângă faptul că încurajează pe termen lung diferenţierea locaţiilor turistice, în viziunea CJ creează şi un puternic climat competiţional, din motive tehnice si tehnologice, adică de parcurgere şi tranzitare mai rapidă a spaţiului. “Competitivitatea locaţiei trebuie să ne plaseze pe o poziţie favorabilă cel puţin pe plan continental sau intracontinental, regional. Iar pentru aceasta nu este de ajuns doar să aducem modificări pozitive la nivelul produsului turistic, al prestaţiilor, este o deosebită nevoie de o comunicare credibilă, atractivă şi compact”, se arată în proiectul respectiv. Necesitatea depunerii unui proiect turistic în colaborare cu Harghita are în vedere totodată şi potenţialul turistic neexploatat al judeţului, lipsa activităţilor de promovare turistică, lipsa serviciilor şi programelor complementare, creşterea volumului investiţiilor în domeniul turismului sau tendinţele negative ale fluxului de turişti.

Alţi factori care justifică oportunitatea lui ar fi faptul că, după o analiză detailată a pieţei, reiese faptul că această zonă este o destinaţie relativ ieftină, cu obiective naturale din cele mai diverse, ape minerale cu multiple posibilităţi de utilizare, oamenii sunt ospitalieri, avem multiculturalitate.  “Promovarea valorilor turistice ale judeţului poate fi un act pozitiv şi din punctul de vedere al dezvoltării generale economice şi sociale”, se mai arată în expunerea de motive.

Proiectul va mai contribui şi la diferenţierea principalilor concurenţi pe piaţa turistică, vânzarea mai ridicată a produselor şi prestaţiilor turistice din întreaga regiune şi ţară, creşterea atractivităţii turismului regional, în general, pentru forţa de muncă autohtonă şi chiar străină, posibilitatea realizării unor vânzări mai ridicate ale produselor autohtone regionale (suveniruri).

Noutăți