Concurs

Marți, 5 iulie 2016

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4
pentru ocuparea funcției vacante de: consilier (funcție de execuţie) din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna

 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4
pentru ocuparea funcției vacante de: consilier (funcție de execuţie) din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna

după următorul program:
- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 15.07.2016, inclusiv, ora 12,
- susținerea probei scrise în data de 18.07.2016 ora 10 și
- a probei de interviu în data de 20.07.2016 ora 10.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul comunicare și relații publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al Asociaţiei aflat la sediul Consiliului Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 4, municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0736333780.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier  (funcție de execuţie) din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici

REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.

STATUTUL Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici.

 


Director executiv,
JÁNÓ Szabolcs

 

Noutăți