Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 2 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 2 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Luni, 17 septembrie 2018

 

Consiliul Județean Covasna

organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 16.10.2018, ora 10 proba scrisă, iar proba de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru 2 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, după cum urmează:

  • consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului juridic;

Bibliografie

  • consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului relații externe

Bibliografie

 

Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune la Compartimentul resurse umane până în data de 08.10.2018, ora 16.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, respectiv la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

 TAMÁS Sándor

președinte

 

Rezultat selectie dosar - publicat la 10.10.2018, ora 12,00


Rezultatul probei scrise: 


Rezultatul probei de interview: 


 Rezultatul final: 

Noutăți