Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 2 funcționari publici de execuție

Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 2 funcționari publici de execuție

Marți, 18 octombrie 2016

 

Consiliul Județean Covasna

organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 17.11.2016, ora 10 (proba scrisă), pentru 2 funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, după cum urmează:

 

1. consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului managementul proiectelor – UIP „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna”;

Bibliografie

 

2. consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Centrului de informare Europe Direct.

Bibliografie

 

Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune la Compartimentul resurse umane până în data de 07.11.2016, ora 16.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, respectiv la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

Noutăți