Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru un consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic

Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru un consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic

Marți, 22 octombrie 2019

 

Consiliul Județean Covasna

organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 20.11.2019, ora 9 proba scrisă, iar proba de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, respectiv pentru un consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic.

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 22.10.2019 – 11.11.2019, şi conţine în mod obligatoriu:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

- formularul de înscriere.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi o probă de interviu.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, respectiv la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 


Rezultatul selecției dosarelor - publicat pe site la 12.11.2019, ora 10,00

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la 20.11.2019, ora 16,15

Rezultatul probei de interviu - publicat pe site la 20.11.2019, ora 17,00

Rezultatul concursului de promovare - publicat pe site la 21.11.2019 ora 9:00

Noutăți