Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului resurse umane

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului resurse umane

Joi, 25 februarie 2021

 

În baza Legii nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, asumându-ne excepția prevăzută de art. II din actul normativ mai sus menționat,

În conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului resurse umane.

 

Durata timpului de muncă aferent fișei postului este de 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe P-ța Libertăţii nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 12 martie 2021 ora 10 și o probă de interviu în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă științelor juridice, administrației publice sau a științelor economice

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice în domeniul

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 25 februarie-04 martie 2021

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Simon Edit (consilier) tel: 0267-311190/138.

 

Conținutul dosarului de concurs, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute in fisa postului se poate descărca aici.


Rezultatul selecției dosarelor de concurs se poate descărca aici.

Rezultatul probei scrise se poate descărca aici.

Barem de corectare

Rezultat Proba Interviu

Rezultat Final

Noutăți