Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere șef birou grad II din Biroul relații publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere șef birou grad II din Biroul relații publice

Luni, 15 noiembrie 2021

 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere șef birou grad II din Biroul relații publice/Direcția urbanism și relații publice.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertăţii, nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 16.12.2021, ora 10,00 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință (RSI) științe administrative, ale comunicării sau politice;

- studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 15 noiembrie – 6 decembrie 2021 (ora 12.00) la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 conform prevederilor art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Tematică

Bibliografia

Atribuţiile stabilite în fişa postului

Lista actelor necesare

Formular de inscriere

CV_Model_European

Model_adeverinta

Declaratie_pe_propria_raspundere

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți