Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

Vineri, 30 iulie 2021

 

În baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din Compartimentul juridic/Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Salariul de bază (brut): 5720 lei.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe P-ța Libertăţii nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 30.08.2021 ora 10 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice,

- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 30 iulie - 18 august 2021 la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră – Posturi scoase la concurs.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

Tematica

Atribuţiile stabilite în fişa postului

Conținutul dosarului de concurs

 

Formular de înscriere

Model de adeverinţă

CV editabil

Declaraţie

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultat contestație

Rezultat final

Noutăți