Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

Miercuri, 14 noiembrie 2018

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 14.12.2018 ora 10 proba scrisă și o probă de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești – inginerie civilă, specialitatea- construcții civile, industriale și agricole;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minim 1 an;
  • cunoștințe de operare P.C.: Word, Excel, Outlook, Internet – nivel mediu;
  • cunoașterea, pe lângă limba română scris și vorbit, a unei limbi oficiale în UE - nivel mediu;
  • condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru candidații care nu dovedesc deţinerea cunoștințelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei și a cunoștinţelor lingvistice de comunicare în limbi străine, cu documente, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de mai sus, se va organiza probă suplimentără pentru fiecare tip de condiție specifică în parte, conform procedurilor aprobate prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 156/2018, afișată pe site-ul Consiliului Județean Covasna www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro /Despre instituție/Carieră.

 

În data de 13.12.2018 se va desfășura proba suplimentară, după cum urmează:

  •  ora 9 - pentru testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;
  • ora 11 - pentru testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 15.11.2018 – 04.12.2018, ora 1600.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, Zaharia Maria – consilier superior, telefon 0367-403900, sau 0267-311190 interior 138/139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

Atribuțiile postului de consilier clasa I, grad profesional asistent

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS DE RECRUTARE

Formular de înscriere la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

CV european model Europass

Model adeverință vechime

Declarație


Rezultatul selectiei dosarelor - publicat pe site la 07.12.2018, ora 12,40

Rezultatul testării competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - publicat pe site la 13.12.2018, ora 10,35

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la 14.12.2018, ora 13,15

Rezultatul probei de interviu - publicat pe site la 17.12.2018, ora 14,30

Rezultatul final al concursului - publicat pe site la 18.12.2018, ora 14,45

Noutăți