Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-finanțe, contabilitate

Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-finanțe, contabilitate

Vineri, 11 ianuarie 2019

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 12.02.2019 ora 10 proba scrisă și o probă de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-finanțe, contabilitate

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minim 5 ani;
  • cunoștințe de operare P.C.: Word, Excel, Outlook, Internet – nivel mediu;
  • condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru candidații care nu dovedesc deţinerea cunoștințelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu documente emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de mai sus, se va organiza probă suplimentără pentru testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, conform procedurii aprobate prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 156/2018, afișată pe site-ul Consiliului Județean Covasna www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro /Despre instituție/Carieră, în data de 11.02.2019, ora 9.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 11.01.2019 – 30.01.2019, ora 1600.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, Simon Edit – consilier superior, telefon 0367-403900, sau 0267-311190 interior 138/139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

Atribuțiile postului de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-finanțe, contabilitate

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS DE RECRUTARE

Formular de înscriere la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

CV european model Europass

Model adeverință vechime

Declarație


Rezultatul probei de selecție a dosarelor - publicat pe site la 31.01.2019, ora 13,30

Procedura pentru susținerea probei suplimentare de IT la concursurile de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Rezultatul testării competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - publicat pe site la 11.02.2019, ora 12,05

Rezultatul final al testării competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - publicat pe site la 11.02.2019, ora 15,15

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la 11.02.2019, ora 15,15

Rezultatul probei de interviu - publicat pe site la 14.02.2019, ora 12,00

Rezultatul final al concursului - publicat pe site la 15.02.2019, ora 11,45

Noutăți