Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic

Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic

Vineri, 23 august 2019

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 24.09.2019 ora 10 proba scrisă și o probă de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minim 7 ani;
  • condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de web a autorității, www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro /Despre instituție/Carieră, respectiv în perioada 23.08.2019 – 11.09.2019, ora 1600.

 

Alăturat anexăm atribuțiile postului cât și bibliografia, conform legii.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, Zaharia Maria – consilier superior, telefon 0367-403900, sau 0267-311190 interior 138/139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

Atribuțiile postului

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS DE RECRUTARE

Formular de înscriere la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

CV european model Europass

Model adeverință vechime

Declarație


Rezultatul selecției dosarelor - publicat pe site la 19.09.2019, ora 8,00

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la 24.09.2019, ora 16,15

Rezultat probă scrisă în urma soluționării contestației - publicat pe site la 25.09.2019, ora 14,35

Centralizator final - publicat pe site la 26.09.2019, ora 09,40

Noutăți