Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare a unui referent debutant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca urmare a expirării perioadei de debutant

Examen de promovare a unui referent debutant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca urmare a expirării perioadei de debutant

Vineri, 18 decembrie 2015

 

Consiliul Judeţean Covasna

 

organizează examen de promovare a unui referent debutant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, ca urmare a expirării perioadei de debutant și se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4.

 

Modalitate de desfășurare a examenului:

- candidatul va redacta o lucrare scrisă pe un subiect, la alegere, dintr-o listă de subiecte propuse de membrii comisiei de examinare conform bibliografiei anexate, în cadrul probei scrise organizate în data de 05.01.2016, ora 9.

 

Examenul de promovare se organizează în conformitate cu prevederile art. 45^1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

Rezultat examen - publicat la 06.01.2016, ora 12,38.

Noutăți