Sunteți aici: » Știri » Ne respectăm promisiunea: nu-i abandonăm pe cei nevoiaşi

Ne respectăm promisiunea: nu-i abandonăm pe cei nevoiaşi

Joi, 25 octombrie 2018

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna va asigura până la finele anului costurile de funcționare ale sistemului județean de protecție socială și de protecție a copilului, aceasta este decizia pe care au luat-o consilierii judeţeni în cadrul şedinţei ordinare din luna octombrie.

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna va asigura până la finele anului costurile de funcționare ale sistemului județean de protecție socială și de protecție a copilului, aceasta este decizia pe care au luat-o consilierii judeţeni în cadrul şedinţei ordinare din luna octombrie.

Ca primul punct al ordinii de zi a fost discutată rectificarea bugetului propriu al județului Covasna. În urma rectificării bugetare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Covasna a primit de la judeţ 3,8 milioane lei, iar Căminul pentru Persoane Vârstnice din Hăghig 525 mii lei, pentru acoperirea până la finele anului a costurilor de funcţionare ale acestor instituţii.

„Guvernul român continuă să nu-şi îndeplinească sarcina stabilită prin lege privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului, noi însă avem obligaţia morală să susţinem funcţionarea sistemului social. Ne respectăm promisiunea: nu-i abandonăm pe cei nevoiaşi” – a subliniat Tamás Sándor, preşedintele CJ Covasna.

În luna august, plenul CJ a aprobat deja suplimentarea din sursele proprii a bugetului DGASPC, atunci acordându-i 5,8 milioane lei. Faptul că standardele stabilite în 2015 pentru serviciile sociale acoperă 67% din costul real al protecției copilului provoacă mari probleme în întreaga ţară, iar standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte acoperă doar 56 la sută din costul real. În cadrul DGASPC Covasna sunt îngrijiţi 1044 de copii, 47 de persoane adulte cu dizabilităţi şi 82 de persoane vârstnice, în plus, instituţia asigură drepturile sociale legale pentru 5401 de persoane adulte cu dizabilităţi şi 613 de copii cu dizabilităţi.

De asemenea, plenul CJ Covasna a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice din Hăghig în subordinea directă a DGASPC Covasna. Directoarea DGASPC Covasna, Vass Mária, a relatat că, începând din 2010, instituţia asigură cadrul profesional pentru căminul de bătrâni, iar acum acesta a fost trecut în subordinea directă a DGSAPC şi din punct de vedere administrativ. Căminul îşi păstrează statutul legal, se păstrează toate posturile, nu se modifică nici structura organizatorică a acestuia. Căminul pentru Persoane Vârstnice din Hăghig dispune de o capacitate de cazare de 110 de locuri şi funcţionează cu 55 de angajaţi.

Noi responsabilităţi pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii

S-au creat noi locuri de muncă la Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe şi s-a modificat şi structura organizatorică a instituţiei. „Şcoala Populară de Arte şi Meserii primeşte tot mai multe sarcini de îndeplinit, se extinde sfera activităţilor sale, până la anul vom finaliza Centrul de agrement pentru tineret din Comandău şi, în acelaşi timp, vom demara lucrările de modernizare a Centrului de tratament de la Malnaş-Băi, deci este nevoie şi de dezvoltarea resurselor umane, trebuie să implicăm noi specialişti, motiv pentru care am înfiinţat trei noi posturi” – a motivat preşedintele CJ această hotărâre.

Plenul CJ a aprobat, de asemenea, modificarea preţurilor pentru serviciile de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene, servicii ce vor fi asigurate de S. C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., aflată în subordinea CJ Covasna. Întreprinderea asigură funcţionarea permanentă a serviciului de permanenţă în trei localităţi, la Sfântu Gheorghe, Baraolt şi la Târgu Secuiesc. S. C. Drumuri și Poduri Covasna S. A. va executa întreţinerea pe timp de iarnă a 250 de kilometri de drumuri judeţene.

Serviciul Public Salvamont Covasna a fost înfiinţat în urmă cu un an, acesta funcţionează în prezent cu patru angajaţi şi patru voluntari. În cadrul şedinţei ordinare a plenului forului administrativ judeţean s-a decis că şi voluntarii care efectuează misiuni de patrulare, căutare, salvare şi asistenţă vor primi de acum înainte indemnizaţie de hrană. În acelaşi timp, s-a aprobat alocarea sumei de 40 mii lei, pentru achiziţia a 2 buc. de tărgi speciale de salvamont, deoarece Serviciul Salvamont s-a angajat să supravegheze pârtiile de schi de la Covasna şi Şugaş-Băi.

În baza prevederilor Legii educației fizice și sportului, CJ Covasna a aprobat alocarea sumei de 9.270 de lei pentru finanțarea unor programe sportive ale Asociației Sportive „Atletico Steaua”. Asociaţia va folosi această sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu pregătirea specifică săptămânală şi cu participarea la competițiile fotbalistice din jud. Covasna a copiilor din grupele de vârstă 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 şi 2010.

Noutăți