Sunteți aici: » Știri » Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană. Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European. 2011-2012. SMIS 13208

Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană. Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European. 2011-2012. SMIS 13208

Miercuri, 26 august 2015

 

Analiza

Analiza de reţea s-a realizat la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita şi s-a referit la reţelele existente între actorii din sectorul neguvernamental, din mediul de afaceri şi din instituţiile publice. Scopul analizei a fost evaluarea posibilităţilor de formare a parteneriatelor public-privat, şi a fost utilizată în cadrul proiectului.

Raportul de cercetare

 

Sondaj de opinie

Sondajul de opinie a avut loc în judeţele Covasna şi Harghita, investigând nevoile populaţiei din acest teritoriu. Scopul sondajului de opinie a fost de a servi participanţilor la programul de formare profesională din proiect şi la elaborarea strategiei celor două judeţe.

Raportul de cercetare

 

Noutăți