Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte UE » Proiect: eCovasna

Proiect: eCovasna

Miercuri, 20 aprilie 2022

 

 

 

COD MySMIS2014+ 154600 / COD SIPOCA 1167

Program: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice (SCAP)

 

Beneficiar: Județul Covasna

Loc de implementare: Piața Libertății nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna

Adresa: Piața Libertății nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, telefon: +40 267 311 190 fax: +40 267 351 228, email: office@kvmt.ro

 

Data de începere a proiectului: 11.04.2022

Data finalizării proiectului: 11.12.2023

 

Valoarea totală a proiectului: 2.085.210,78 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 2.043.506,57 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 1.772.429,16 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 271.077,41 lei

Cofinanțare eligibilă a beneficiarului: 41.704,21 lei

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea performanței administrației publice din județul Covasna

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificare strategică în județul Covasna, prin realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a județului Covasna 2021-2030 (Planul POTSA), în corelare cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP)
  2. Optimizarea procedurilor administrative în raport cu cetățenii în scopul reducerii birocrației, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a serviciilor furnizate de autoritatea publică locală, județul Covasna, prin intermediul unei soluții informatice integrate și prin retro-digitalizarea documentelor relevante din arhiva clasică

Rezultate obținute:

  1. Strategia Integrată de Dezvoltare a județului Covasna 2021-2030 (Planul POTSA), în corelare cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
  2. O soluție informatică care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției
  3. Arhivă cu documente având valoare operațională în prezent transferată în mediu digital prin retro-digitalizare

 

Noutăți