Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » Rezultatul final al evaluării anuale a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy pe anul 2016

Rezultatul final al evaluării anuale a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy pe anul 2016

Miercuri, 24 mai 2017

 

ANUNȚ

privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului Școlii Populare de
Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
pe anul 2016

 

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu ale Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Covasna, aprobat prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016, Consiliul Județean Covasna anunță rezultatul final al evaluării anuale a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy pe anul 2016:

 

Nr. crt.

Instituția publică de cultură

Numele și prenumele managerului (directorului)

Rezultatul final

1.

Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Gáj Nándor

9,51

 

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Raport de activitate de management pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy

Noutăți