Sunteți aici: » Știri » Prefectura se opune formularului bilingv

Prefectura se opune formularului bilingv

Miercuri, 26 aprilie 2017

Elaborarea raportului de activitate al preşedintelui consiliului judeţean este o sarcină obligatorie, dar este şi importantă, deoarece ne oferă prilejul să facem şi un bilanţ, iar în spatele acestor cifre stă munca colectivului Consiliului Judeţean (CJ) Covasna

Elaborarea raportului de activitate al preşedintelui consiliului judeţean este o sarcină obligatorie, dar este şi importantă, deoarece ne oferă prilejul să facem şi un bilanţ, iar în spatele acestor cifre stă munca colectivului Consiliului Judeţean (CJ) Covasna – a  declarat Tamás Sándor în cadrul şedinţei ordinare din luna aprilie a.c., cu ocazia prezentării raportului său de activitate pe anul 2016.
 
În cursul anului 2016, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 23 ori, în cadrul acestora s-au adoptat 232 de hotărâri, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 308 de dispoziţii, s-au încheiat un număr de 576 contracte, s-au întocmit un număr de 9 de proiecte de Hotărâre de Guvern, la sfârșitul anului 2016 pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 43 cauze, iar în Registrul de Intrare – Ieșire al CJ Covasna au fost înregistrate un număr de 13 868 acte. În anul 2016, s-a acordat finanţare pentru reabilitarea a 4 cămine culturale, 2 cabinete medicale şi 5 şcoli din mediul rural. Prin intermediul Programului anual de finanțare s-au acordat finanţări nerambursabile pentru 46 programe sportive, 133 proiecte ale cultelor, 97 programe de recreere și educativ-științifice, 31 programe ale asociațiilor de tineret şi 81 programe culturale. La programul „Primul Ghiozdan”, lansat de CJ Covasna s-au participat un număr de 2171 de copii, iar din fondurile alocate programului lapte-corn-mere s-a asigurat zilnic laptele şi cornul pentru un număr de 24.707 de copii şi fructele pentru 20.355 de elevi din ciclul primar. Pe parcursul anului 2016 au fost emise 629 certificate de urbanism, 254 autorizaţii de construire şi au fost avizate în total 29 planuri de urbanism zonal şi de detaliu.
 
Bilanţul financiar pe anul 2016 – care a fost aprobat în cadrul acestei şedinţe ordinare, împreună cu proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2017 – arată că anul trecut bugetul judeţului Covasna a fost de 150 milioane lei, faţă de nivelul programat de 137,5 milioane lei. Din această sumă, un procent de 43 la sută a fost alocat asigurărilor şi asistenţei sociale.
 
De asemenea, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” a Sălii Studio, imobil preluat recent de la municipalitate.  Tamás Sándor a explicat că acest transfer de proprietate a fost necesar pentru că CJ Covasna poate efectua investiţii doar în imobilele aflate în proprietatea sa. Sala Studio a fost folosită şi până acum de Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”. Ar fi foarte importantă montarea unui lift de marfă, printre altele, datorită scărilor înguste, dar şi pentru a economisi timp la transportarea decorurilor şi recuzitelor până la sala de spectacole, aflată la etaj. Sunt probleme şi cu sistemul de ventilaţie, lipseşte sistemul de evacuare a fumului, toate acestea ar trebui rezolvate.
 
Ordinea de zi a fost completată ulterior cu un nou punct, şi anume modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret, sportive şi religioase, deoarece Prefectura a semnalat printr-o adresă că se opune folosirii formularelor bilingve şi că dacă anexa nu va fi modificată, va ataca, în contencios administrativ, această hotărâre a Consiliului Judeţean. După lungi discuţii, a învins pragmatismul şi hotărârea a fost modificată după aşteptările prefectului, dar lucrurile nu se vor lăsa aşa – a declarat Tamás Sándor, subliniind faptul că aceasta este o chestiune de principiu. Acum s-a avut în vedere interesele acelor peste 500 de organizaţii neguvernamentale şi unităţi de cult care vor participa la concursul de proiecte lansat de autorităţile administraţiei judeţene. Şi aşa s-a întârziat mult, practic concurenţii vor putea solicita finanţare nerambursabilă doar pentru proiectele care se vor desfăşura în a doua parte a anului, în perioada 1 iunie şi 20 decembrie. Termenul de depunere al proiectelor este 10 mai 2017, ora 14, iar documentaţia se poate depune personal sau poate fi trimisă prin poştă. Marţi, 2 mai, începând de la ora 17, în sala mare a CJ Covasna, specialiştii din cadrul instituţiei vor furniza celor interesaţi indicații utile cu privire la elaborarea acestor proiecte.
 
După cum se ştie, anterior, CJ Covasna a luat decizia să majoreze cu 50 la sută fondurile destinate Programului anual de finanţare nerambursabilă. Pentru anul 2017 au fost alocate fonduri după cum urmează: pentru activităţi sportive 600.000 lei, pentru organizaţii de tineret 125.000 lei, pentru activităţi culturale 700.000 lei. Pentru sprijinirea cultelor religioase s-a stabilit un fond de trei ori mai mult decât anul trecut, în valoare de 1.500.000 lei.

Noutăți